Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

TINH THẦN “5 QUYẾT TÂM”, “5 BẢO ĐẢM” VÀ “5 ĐẨY MẠNH” TRONG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

17-04-2024

TINH THẦN “5 QUYẾT TÂM”, “5 BẢO ĐẢM” VÀ “5 ĐẨY MẠNH” TRONG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 05/4/2024 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2024; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tiếp tục đề cao trách nhiệm, quyết liệt, kịp thời và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành với tinh thần “5 quyết tâm”, “5 bảo đảm”, “5 đẩy mạnh” để thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, quy II năm 2024 và thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

* Nêu cao tinh thần “5 quyết tâm”

1. Quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức để hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra của năm 2024.

2. Quyết tâm thực hiện không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm; không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với phương châm “thắng không kiêu, bại không nản”.

3. Quyết tâm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đồng thời thúc đẩy phòng chống tiêu cực lợi ích nhóm.

4. Quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường phân cấp phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

5. Quyết tâm nỗ lực phấn đấu cao nhất, thúc đẩy các động lực tăng trưởng.

* Thực hiện tốt “5 bảo đảm”

1. Bảo đảm thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Lãnh đạo chủ chốt, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

2. Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế và kiểm soát lạm phát, tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững.

3. Bảo đảm phát triển lành mạnh, công khai, minh bạch các loại thị trường: hàng hóa, dịch vụ; lao động; bất động sản; vốn (ngân hàng, chứng khoán, trái phiếu); khoa học công nghệ... Thúc đẩy phát triển các loại thị trường mới như thị trường tín chỉ các-bon, thị trường dữ liệu và nâng hạng thị trường chứng khoán.

4. Bảo đảm đầy đủ điều kiện để triển khai chế độ tiền lương mới từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

5. Bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, an dân để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

 *  Tập trung thực hiện “5 đẩy mạnh”

1. Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu), đồng thời bổ sung và nâng cao chất lượng tăng trưởng của các động lực mới (tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức...).

2. Đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

3. Đẩy mạnh 03 đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại.

4. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế để góp phần củng cố, tăng cường vai trò và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

5. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, tạo đồng thuận xã hội./.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương chủ động tham mưu, đề xuất và xử lý công việc theo thẩm quyền; kiên định, thực hiện nhất quán định hướng ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an sinh xã hội; tranh thủ tận dụng tối đa thời cơ, thuận lợi, nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, nỗ lực vượt qua thách thức để thực hiện cao nhất, tốt nhất, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2024, nhất là chỉ tiêu về tăng trưởng.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách ưu đãi, thủ tục pháp lý, mặt bằng để tăng cường thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen... Đẩy nhanh tiến độ ban hành và thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai các quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt, tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Thúc đẩy tiến độ, tháo gỡ khó khăn về cung ứng vật liệu thi công, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, quyết định đầu tư, lựa chọn nhà thầu các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của địa phương.

Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2024; chủ động có giải pháp thu hút đầu tư, khẩn trương lựa chọn nhà đầu tư, thúc đẩy triển khai nhanh các dự án nguồn điện, lưới điện có trong Quy hoạch, Kế hoạch trên địa bàn, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ và pháp luật về việc triển khai hiệu quả các dự án này, góp phần bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương để rà soát, hoàn thành việc cung cấp, bổ sung số liệu, đề xuất các dự án nguồn điện theo yêu cầu của Kế hoạch.

Chỉ đạo các sở, ban, ngành trực thuộc tăng cường xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng trên địa bàn, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quảng bá hình ảnh, phát triển các sản phẩm du lịch mới mang bản sắc địa phương để thu hút khách trong nước và quốc tế, đặc biệt dịp cao điểm du lịch hè năm 2024.

Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, … mở rộng việc triển khai thí điểm đối với hồ sơ sức khỏe điện tử; thu thuế khoán hộ kinh doanh cá thể và đẩy mạnh giải pháp triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhằm chống thất thu thuế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 6 năm 2024./.


Hòa Phong – Thanh tra Sở

Lượt xem: 4024

Thống kê truy cập

Đang truy cập:270

Tổng truy cập: 19237728