Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý Công nghiệp

Tham mưu Giám đốc Sở thưc hiện quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và khuyến công.

1Về tiểu thủ công nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, hợp tác xã

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức kinh tế tập thể, mô hình tổ chức và hoạt động của hợp tác xã công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn (bao gồm cả các ngành nghề, làng nghề nông thôn, các hợp tác xã thuộc lĩnh vực công thương);

- Quản lý, theo dõi, khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân,

- Phối hợp với các Sở, ngành chức năng hướng dẫn các quy định của Nhà nước về chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm Công thương;

- Thu thập thông tin, phân tích, đánh giá sự phát triển của Ngành. Tổ chức nắm thông tin, thông tin phản hồi từ doanh nghiệp để phản ánh những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đề xuất, tham mưu Giám đốc Sở các biện pháp khắc phục, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp.

2. Về quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công

- Chủ trì, tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến công;

- Triển khai chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công tại địa phương đối với các hoạt động thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương;

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện đề án khuyến công tại địa phương; đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động khuyến công địa phương theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan; kiểm tra, đánh giá, theo dõi, giám sát việc thực hiện đề án, kế hoạch, chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh.

3Về cơ khí, luyện kim: Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành cơ khí, ngành luyện kim, phát triển các sản phẩm cơ khí, cơ - điện tử trọng điểm, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, kết hợp kỹ thuật cơ khí, tự động hóa, điện tử công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

4. Về công nghiệp hỗ trợ: Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

5. Về an toàn thực phẩm (bao gồm sản xuất và kinh doanh), công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác:

- Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (bao gồm trong sản xuất và kinh doanh), cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền theo phân cấp của ngành Công thương

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển Ngành sau khi được phê duyệt, gồm: Dệt - may, da - giầy, giấy, sành sứ, thủy tinh, nhựa, rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng và các sản phẩm khác;

- Thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp cho dự án có quy mô dưới 3 triệu lít/năm, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.

6. Về quản lý nhà nước về các hội, hiệp hội ngành hàng: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng hướng dẫn theo dõi, khuyến khích, hỗ trợ … và tham mưu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội, hiệp hội ngành hàng và tổ chức phi Chính phủ thuộc lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo qui định của pháp luật;

7. Về cụm công nghiệp

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển cụm công nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp và các dự án đầu tư xây dựng công trình trong cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, thuế, tài chính, lao động và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, di chuyển cơ sở sản xuất, xây dựng mới cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp, báo cáo tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng và hoạt động của cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Chủ động nắm tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư cụm công nghiệp trong Tỉnh; kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc và tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở các biện pháp khắc phục, hỗ trợ.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:309

Tổng truy cập: 14895292