Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Lịch sử hình thành và phát triển ngành Công Thương Việt Nam

Ngày 28 tháng 8 năm 1945 (4 ngày trước khi Hồ Chủ Tịch đọc Tuyên ngôn độc lập chính thức khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945), Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã...

Lịch sử hình thành và phát triển ngành Công Thương Bình Dương

1. Giai đoạn từ 30/4/1975 đến tháng 3/2008 Ngành Công nghiệp tỉnh Bình Dương, ngay từ những ngày đầu mới giải phóng miền Nam, Tỉnh đã giao cho Ty Công nghiệp tỉnh...

Thống kê truy cập

Đang truy cập:292

Tổng truy cập: 14789026