Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Ngày đăng Tiêu đề Nội dung
01/01/2023 Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Công Thương giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Công Thương giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
01/01/2023 Đề án Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Đề án Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
01/01/2023 Đề án Phát triển ngành cơ khí tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Đề án Phát triển ngành cơ khí tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
18/12/2017 Kế hoạch bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương Kế hoạch bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
07/06/2017 Quy hoạch Phát triển Điện lực tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 Quy hoạch Phát triển Điện lực tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035
03/05/2017 Quy hoạch phát triển thương mại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 Quy hoạch phát triển thương mại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
25/04/2017 Kế hoạch tổ chức chương trình đưa hàng Việt về khu - cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương đợt 1 năm 2017 Kế hoạch tổ chức chương trình đưa hàng Việt về khu - cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương đợt 1 năm 2017
13/03/2017 Kế hoạch phát triển dịch vụ Logistics của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo Kế hoạch phát triển dịch vụ Logistics của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo
04/08/2016 Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
11/05/2016 QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH B ÌNH DƯƠNG GĐ ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH B ÌNH DƯƠNG GĐ ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

Thống kê truy cập

Đang truy cập:296

Tổng truy cập: 19238003