Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH DƯƠNG

Năm 2013

2013
Sở Công Thương tỉnh Bình Dương vinh dự được tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất, theo Quyết định số 709-QĐ/CTN ngày 11/4/2013 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH DƯƠNG

Đến tháng 3/2008 tới nay

2008
Đến tháng 3/2008: hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại (giao chức năng quản lý Du lịch về Sở Văn hóa thể thao) và đổi tên thành “Sở Công thương tỉnh Bình Dương” cho tới nay.

* Ngành Thương mại:

Năm 1997

1997
Sau khi tái lập tỉnh Bình Dương – Bình Phước, đổi tên “Sở Thương mại và Du lịch Sông Bé” thành “Sở Thương mại và Du lịch Bình Dương”.

* Ngành Công nghiệp:

Năm 1997

1997
Sau khi tái lập tỉnh Bình Dương – Bình Phước, đổi tên “Sở Công nghiệp Sông Bé” thành “Sở Công nghiệp tỉnh Bình Dương” tại Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 8/3/1997 của UBND tỉnh.

* Ngành Công nghiệp:

Năm 1996

1996
Đổi tên “Sở Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Sông Bé” thành “Sở Công nghiệp Sông Bé” tại Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 26/4/1996 của UBND tỉnh Sông Bé

* Ngành Thương mại:

Năm 1991

1991
Đổi tên “Sở Thương nghiệp Sông Bé” thành “Sở Thương mại và Du lịch Sông Bé” tại Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 18/9/1991 của UBND tỉnh Sông Bé.

* Ngành Thương mại:

Năm 1990

1990
Hợp nhất Ban kinh tế đối ngoại với Sở Thương nghiệp thành “Sở Thương nghiệp Sông Bé” tại Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 13/10/1990 của UBND tỉnh Sông Bé.

* Ngành Thương mại:

Năm 1980

1980
Đổi tên “Ty Thương nghiệp Sông Bé” thành “Sở Thương nghiệp Sông Bé”

* Ngành Công nghiệp:

Năm 1980

1980
Đổi tên “Ty công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Sông Bé” thành “Sở Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Sông Bé”.

* Ngành Thương mại:

Năm 1976

1976
Sau khi sáp nhập tỉnh Thủ Dầu Một với tỉnh Bình Phước thành tỉnh Sông Bé,  Ty thương nghiệp hai tỉnh cũng sáp nhập lại với tên gọi là “Ty Thương nghiệp Sông Bé”.

* Ngành Công nghiệp:

Năm 1976

1976
Sau khi sáp nhập tỉnh Thủ Dầu Một với tỉnh Bình Phước thành tỉnh Sông Bé, đổi tên là “Ty Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Sông Bé”.

* Ngành Thương mại:

Sau 30/4/1975

1975
Được thành lập với tên gọi là “Ty Thương nghiệp Thủ Dầu Một”.

* Ngành Công nghiệp:

Sau 30/4/1975

1975
Được thành lập với tên gọi là “Ty Công nghiệp Thủ Dầu Một”.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:295

Tổng truy cập: 14790104