Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

- Câu lạc bộ các nhà xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương được thành lập vào ngày 18/10/2008; Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ (2011 – 2014) tổ chức vào ngày 30/07/2011; Ngày 24/01/2015, Câu lạc bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ III (2015 – 2018) và biểu quyết đổi tên “Câu lạc bộ các nhà xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương” thành “Hội xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương” (Ngày 31/03/2015, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 741/QĐ – UBND về đổi tên “Câu lạc bộ các nhà xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương” thành “Hội xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương”).

- Số lượng hội viên hiện nay: 191 hội viên

- Nhân sự của Hội: Gồm 1 chủ tịch là ông Phạm Văn Xô (0909222555, xopham@linker.com.vn ), 2 Phó chủ tịch.

- Thông tin chung về Hội:

+ Địa chỉ: Công ty TNHH MTV ICD Tân Cảng Sóng Thần, Ấp Bình Đáng, Xã Bình Hòa, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

+ Điện thoại/Fax: 0650 3793 682.

+ Website: www.vneic.com.vn

+ Email: vpvneic.bd@gmail.com.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:290

Tổng truy cập: 14895480