Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Đề án "Đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA đến kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương"

Toàn văn dự thảo

Đề án giúp các cơ quan chức năng tham mưu lãnh đạo tỉnh Bình Dương triển khai đồng bộ và hiệu quả Hiệp định EVFTA; giúp doanh nghiệp tận dụng tốt các cơ hội do EVFTA đem lại, từ đó góp phần định hướng phát triển kinh tế song song việc chủ động giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh có liên quan trên địa bàn.

Do đây là đề án đánh giá tác động và triển khai một FTA thế hệ mới (trong 13 FTA đã và đang có hiệu lực), đặt trong bối cảnh có nhiều yếu tố bất định như đại dịch Covid-19, nên Nhóm nghiên cứu nhận không thấy có đủ cơ sở để đưa các chỉ tiêu cụ thể như kim ngạch xuất nhập khẩu hay tốc độ tăng GRDP,… Đề án sẽ xác định các giải pháp cụ thể nhằm tận dụng tốt nhất các cơ hội ngắn hạn và dài hạn từ EVFTA, cụ thể hóa Kế hoạch hành động triển khai hiệu quả Hiệp định EVFTA trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Cơ quan dự thảo: Sở Công thương
Ngày hết hạn: 31-08-2021

Các ý kiến đóng góp

Thống kê truy cập

Đang truy cập:284

Tổng truy cập: 19238004