Sở Công Thương Bình Dương

Công nghiệp

Tháng 8/2016, hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn thị xã Dĩ An tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8/2016 ước đạt 2.970 tỷ đồng.

Thông báo

Văn bản pháp luật

Bản tin công thương