Sở Công Thương Bình Dương

Hỗ trợ khuyến công

Vừa qua, ngày 17/12/2015, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương đã tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án hỗ trợ “Dây chuyền sản xuất gạch không nung” tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tanoi.

Hỗ trợ xúc tiến thương mại

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2016 được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 206/QĐ-BCT ngày 18/01/2016. Được sự chỉ đạo của Sở Công Thương Bình Định, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Bình Định phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức: “Hội chợ Công Thương Khu vực Nam Trung Bộ - Bình Định 2016”.

Thông báo

Văn bản pháp luật

Bản tin công thương