Sở Công Thương Bình Dương

Công nghiệp

Ngày 29/3/2016, Sở Công Thương Bình Dương đã thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện và an toàn điện đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thương mại

Đó là nội dung Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Khuyến công

Ngày 13 tháng 5 năm 2016, tại Hội trường B Sở Công Thương, ông Hồ Văn Bình – Phó Giám đốc Sở chủ trì họp các sở, ngành, địa phương có liên quan để góp ý về dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2016.

Thông báo

Văn bản pháp luật

Bản tin công thương