logo

Theo số liệu thống kê từ Hải quan Việt Nam, trong tháng 9/2018 kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường EU đạt 57 triệu USD, tăng 3,8% so với tháng trước, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2017. Trong 9 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường EU đạt 573,5 triệu USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2017.