Sở Công Thương Bình Dương

Công nghiệp

Ngày 30/11/2016 tại văn phòng Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, Phó Giám đốc Sở Công Thương – Ông Nguyễn Văn Hữu đã chủ trì cuộc họp cùng các đơn vị liên quan về thỏa thuận hướng tuyến các lộ ra 110kV trạm biến áp 220kV Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Khuyến công

Thực hiện chương trình khuyến công địa phương năm 2016, ngày 01/12/2016, Sở Công Thương Bình Dương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã Tân Uyên, UBND phường Thái Hòa tổ chức nghiệm thu cơ sở Đề án “Hỗ trợ đầu tư máy lắp ráp Đi-ốt phát sáng lên bo mạch trong sản xuất thiết bị điện” tại công ty TNHH Sản xuất – Thương mại thiết bị điện Kim Sang, nằm trên địa bàn phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên.

Xúc tiến thương mại

Chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu (01/01/1997 – 01/01/2017), Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu giao Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công ty TNHH Thiên Hồng Long tổ chức Hội chợ “Công – Nông nghiệp – Thương mại – Du lịch và Triển lãm thành tựu 20 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu”.

Thông báo

Văn bản pháp luật

Bản tin công thương