Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2018
BÙNG NỔ “NGÀY MUA SẮM TRỰC TUYẾN - ONLINE FRIDAY” 2019

BÙNG NỔ “NGÀY MUA SẮM TRỰC TUYẾN - ONLINE FRIDAY” 2019

20/11/2019

Chương trình diễn ra trong ngày 06/12/2019
NGÀNH CÔNG THƯƠNG CHÚ TRỌNG THÚC ĐẨY MÔ HÌNH KINH TẾ CHIA SẺ TRONG XU THẾ PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

NGÀNH CÔNG THƯƠNG CHÚ TRỌNG THÚC ĐẨY MÔ HÌNH KINH TẾ CHIA SẺ TRONG XU THẾ PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

19/11/2019

NGÀNH CÔNG THƯƠNG CHÚ TRỌNG THÚC ĐẨY MÔ HÌNH KINH TẾ CHIA SẺ TRONG XU THẾ PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
BÌNH DƯƠNG – TIẾP TỤC ĐĂNG CAI TỔ CHỨC HORASIS 2019

BÌNH DƯƠNG – TIẾP TỤC ĐĂNG CAI TỔ CHỨC HORASIS 2019

19/11/2019

BÌNH DƯƠNG – TIẾP TỤC ĐĂNG CAI TỔ CHỨC HORASIS 2019
Bình Dương thống nhất kế hoạch bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu năm 2020

Bình Dương thống nhất kế hoạch bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu năm 2020

15/11/2019

Bình Dương thống nhất kế hoạch bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu năm 2020
Ngành Logistics Việt Nam trước cơ hội và thách thức từ hiệp định EVFTA

Ngành Logistics Việt Nam trước cơ hội và thách thức từ hiệp định EVFTA

08/11/2019

Ngành Logistics Việt Nam trước cơ hội và thách thức từ hiệp định EVFTA
Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động thương mại trên địa bàn

Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động thương mại trên địa bàn

08/11/2019

Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động thương mại trên địa bàn
Quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh

Quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh

01/11/2019

Quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
Áp dụng mức thuế chống bán phá giá cho Hàn Quốc, Trung Quốc

Áp dụng mức thuế chống bán phá giá cho Hàn Quốc, Trung Quốc

29/10/2019

Áp dụng mức thuế chống bán phá giá cho Hàn Quốc, Trung Quốc
Bình Dương phổ biến kiến thức Hội nhập Kinh tế quốc tế cho doanh nghiệp xuất khẩu

Bình Dương phổ biến kiến thức Hội nhập Kinh tế quốc tế cho doanh nghiệp xuất khẩu

25/10/2019

Bình Dương phổ biến kiến thức Hội nhập Kinh tế quốc tế cho doanh nghiệp xuất khẩu
QLTT Bình Dương lập chiến công lớn trong kiểm tra, kiểm soát đường cát nhập lậu

QLTT Bình Dương lập chiến công lớn trong kiểm tra, kiểm soát đường cát nhập lậu

24/10/2019

QLTT Bình Dương lập chiến công lớn trong kiểm tra, kiểm soát đường cát nhập lậu