Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Tìm kiếm nội dung hỏi đáp

Vui lòng điền tiêu đề câu hỏi hoặc tên người hỏi vào ô tìm kiếm dưới đây.
Thêm mới
Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước về thực hiện các chương trình khuyến mại?

 • Tác giả: Phúc

 • 15-09-2020 09:10

Khi nào thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước trước khi thực hiện các chương trình khuyến mại?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời:

Trả lời:

- Chậm nhất 07 ngày làm việc trước khi thực hiện các chương trình khuyến mại, Thương nhân thực hiện khuyến mại phải gửi thông báo thực hiện khuyến mại bằng văn bản (theo mẫu KM-1 trong Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLTBTM-BTC) đến Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại.

- Trường hợp thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức phải đăng ký và được Bộ Công Thương xác nhận bằng văn bản cho phép thực hiện chương trình khuyến mại thì khi gửi thông báo thực hiện khuyến mại đến Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại thương nhân phải gửi kèm theo bản sao văn bản xác nhận của Bộ Công Thương.

- Thương nhân thực hiện việc gửi thông báo thực hiện khuyến mại đến Sở Công Thương bằng hai cách:

+ Gửi trực tiếp: mang văn bản thông báo đến trụ sở làm việc của Sở Công Thương để gửi trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

+ Gửi qua đường bưu điện: thương nhân có thể gửi văn bản thông báo qua đường bưu điện đến trụ sở làm việc của Sở Công Thương.

Các hình thức khuyến mại phải thông báo?

 • Tác giả: p

 • 15-09-2020 09:14

Các hình thức khuyến mại phải thông báo?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời:

Trả lời:

Khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC quy định các hình thức khuyến mại phải được thông báo bằng văn bản đến Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại bao gồm:

- Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

Ví dụ: Một thương nhân (Công ty) vừa cho ra măt sản phẩm mới. Nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm mới tới khách hàng, Công ty đã thực hiện chương trình khuyến mại bằng cách cho khách hàng dùng thử mẫu sản phẩm mới mà không thu tiền của khách hàng.

- Tặng hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền kèm theo hoặc không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Ví dụ hình thức tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền, không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: Một Công ty thực hiện chương trình khuyến mại bằng cách tặng không cho các khách hàng đến tham quan (chỉ cần tham quan mà không cần phải mua bất kỳ hàng hóa nào) tại cửa hàng/địa điểm bán hàng của mình một món quà tặng, một dịch vụ nào đó hoặc tặng không cho khách hàng chính các hàng hóa, dịch vụ mà mình đang bán, cung ứng.

Ví dụ hình thức tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền, kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: Một Công ty thực hiện chương trình khuyến mại bằng cách tặng các món quà cho các khách hàng mỗi khi khách hàng mua, sử dụng dịch vụ mà Công ty cung cấp.

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó. Ví dụ: Một Công ty thực hiện 1 chương trình khuyến mại cho sản phẩm của mình bằng cách giảm giá bán sản phẩm xuống mức giá thấp hơn so với mức giá bình thường của sản phẩm đó trong 1 khoảng thời gian nhất định (thời gian thực hiện chương trình khuyến mại).

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ. Ví dụ: Một Công ty thực hiện chương trình khuyến mại cho khách hàng bằng cách tặng kèm cho khách hàng các phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ của Công ty hoặc của nhà cung cấp khác bên cạnh các hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng đã mua, đã sử dụng của Công ty.

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố. Ví dụ: Một Công ty thực hiện chương trình khuyến mại bằng cách cho các khách hàng mỗi khi mua hàng của Công ty sẽ được tham gia vào một cuộc thi (giải đáp câu đố, thi ảnh đẹp, thi tìm hiểu kiến thức…) có giải thưởng với các nội dung, điều kiện, cách thức và giải thưởng của cuộc thi được công bố cụ thể, rõ ràng. Khách hàng tham Quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại Cục Xúc tiến thương mại

- Bộ Công Thương 52 dự cuộc thi và sẽ được trúng các giải thưởng của cuộc thi nếu đạt được các điều kiện để thắng cuộc trong cuộc thi.

- Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên. Ví dụ: Một Công ty thực hiện chương trình khuyến mại bằng cách tặng, thưởng cho các khách hàng mua hàng, sử dụng dịch vụ của Công ty mà trong đó việc tặng, thưởng cho khách hàng căn cứ vào số lượng hàng mua hoặc giá trị mua hàng của khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định. Số lượng hàng mua hoặc giá trị mua hàng mà khách hàng thực hiện sẽ được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác tương tự do Công ty phát hành. Ứng với mỗi mức/định mức mà chương trình đã quy định về số lượng hàng mua hoặc giá trị mua hàng nhất định mà khách hàng đã đạt được, khách hàng sẽ nhận được các phần quà tặng, thưởng tương ứng từ Công ty. Về cơ bản, hình thức khuyến mại này thường được các Công ty thực hiện nhằm thúc đẩy khách hàng mua hàng, sử dụng các dịch vụ của Công ty nhiều hơn, thường xuyên hơn trong một khoảng thời gian nhất định.

- Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại. Ví dụ: Một Công ty tổ chức các chương trình ca nhạc, giao lưu văn hóa, trò chơi … và cho khách hàng tham gia các sự kiện này, thông qua đó nhằm thúc đẩy khách hàng mua hàng, sử dụng dịch vụ của mình trong các sự kiện đó hoặc sau khi diễn ra các sự kiện đó.

Các hình thức khuyến mại phải đăng ký?

 • Tác giả: p

 • 15-09-2020 09:21

Các hình thức khuyến mại phải đăng ký?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời:

Trả lời:

Khoản 3 Mục II Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC quy định các hình thức khuyến mại phải đăng ký tại Sở Công Thương (nếu thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), Bộ Công Thương (nếu thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên), bao gồm:

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình khuyến mại mang tính may rủi.

Ví dụ: Một Công ty thực hiện chương trình khuyến mại bằng cách cho khách hàng khi mua sản phẩm của Công ty sẽ nhận được 01 phiếu rút thăm để tham gia rút thăm xác định trúng thưởng các giải thưởng của chương trình đã đưa ra.

- Các hình thức khuyến mại khác theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP: Công ty sử dụng các hình thức ngoài các hình thức được quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định số 37/2006/NĐ-CP của Chính phủ để thực hiện khuyến mại cho các khách hàng, thúc đẩy việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Tiếp nhận hồ sơ thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại

 • Tác giả: p

 • 15-09-2020 09:28

Tiếp nhận hồ sơ thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại, ghi giấy biên nhận hồ sơ? Thời hạn xử lý hồ sơ? Thời điểm xác định hồ sơ đầy đủ, hợp lệ? Việc thông báo cho doanh nghiệp để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời:

Trả lời:

Thông báo thực hiện khuyến mại:

+ Thương nhân thực hiện khuyến mại theo hình thức thông báo phải gửi thông báo thực hiện khuyến mại bằng văn bản (theo mẫu KM-1 trong Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC) chậm nhất 07 (bẩy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại đến Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại. + Khi tiếp nhận hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại của Thương nhân, Sở Công Thương ghi Giấy biên nhận hồ sơ. Giấy biên nhận hồ sơ được lập thành 02 bản (theo mẫu KM-4 trong Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTMBTC), 01 bản giao cho thương nhân thực hiện khuyến mại và 01 bản lưu tại Sở Công Thương.

+ Quy định về việc ghi Giấy biên nhận chỉ áp dụng đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, không áp dụng đối với trường hợp nộp qua đường bưu điện (trong các trường hợp gửi hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại qua đường bưu điện, thương nhân không có nghĩa vụ phải lấy Giấy biên nhận hồ sơ và Sở Công Thương cũng không thực hiện việc ghi Giấy biên nhận hồ sơ); Ngày nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến của cơ quan quản lý nhà nước trong trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện, được tính theo ngày nhận ghi trên Giấy biên nhận hồ sơ trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.

- Đăng ký thực hiện khuyến mại:

+ Thương nhân thực hiện khuyến mại theo hình thức đăng ký gửi hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại (hồ sơ bao gồm các giấy tờ được quy định tại khoản 4 Mục II Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC) đến Sở Công Thương (nếu thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) hoặc Bộ Công Thương (nếu thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên).

+ Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại, cơ quan quản lý nhà nước ghi Giấy biên nhận hồ sơ (không áp dụng đối với trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện). Giấy biên nhận hồ sơ được lập thành 02 bản (theo mẫu KM-4 trong Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC), 01 bản giao cho thương nhân thực hiện khuyến mại và 01 bản lưu tại cơ quan quản lý nhà nước. Quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương

+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước thông báo bằng văn bản (theo mẫu KM-5 trong Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC) cho thương nhân để bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm cơ quan quản lý nhà nước nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

+ Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm xem xét, xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản (theo mẫu KM-6 hoặc KM-7 trong Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC), trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do.

+ Quy định về việc ghi Giấy biên nhận chỉ áp dụng đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, không áp dụng đối với trường hợp nộp qua đường bưu điện (trong các trường hợp gửi hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại qua đường bưu điện, thương nhân không có nghĩa vụ phải lấy Giấy biên nhận hồ sơ và cơ quan quản lý nhà nước cũng không thực hiện việc ghi Giấy biên nhận hồ sơ); Ngày nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến của cơ quan quản lý nhà nước trong trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện, được tính theo ngày nhận ghi trên Giấy biên nhận hồ sơ trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.

+ Trường hợp Bộ Công Thương là cơ quan xác nhận việc đăng ký thực hiện khuyến mại, chậm nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại thương nhân có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho Sở Công Thương nơi thực hiện khuyến mại kèm theo bản sao văn bản xác nhận của Bộ Công Thương.

Các chương trình khuyến mại kết hợp 2 hoặc nhiều hình thức khuyến mại?

 • Tác giả: p

 • 15-09-2020 09:32

Các chương trình khuyến mại kết hợp 2 hoặc nhiều hình thức khuyến mại?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời:

Trả lời:

Thương nhân có thể kết hợp thực hiện nhiều hình thức khuyến mại trong một chương trình khuyến mại.Cụ thể:

- Chương trình khuyến mại có 2 hình thức khuyến mại phải thông báo: Ví dụ thương nhân thực hiện khuyến mại giảm giá hàng hóa, dịch vụ kết hợp với khuyến mại tặng hàng hóa cho khách hàng nếu khách hàng đáp ứng một điều kiện nhất định. Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại này phải gửi Thông báo thực hiện khuyến mại (theo mẫu KM-1 trong Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC) đến Sở Công Thương các tỉnh, thành phố nơi thực hiện khuyến mại chậm nhất 07 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

- Chương trình khuyến mại có 2 hình thức khuyến mại phải đăng ký:

Ví dụ thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại trong đó có phát hành thẻ cào xác định trúng thưởng đồng thời có phát hành phiếu bốc thăm để tổ chức bốc thăm xác định trúng thưởng cuối chương trình cho các khách hàng tham gia. Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại này phải gửi hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đăng ký trước khi thực hiện.

- Chương trình khuyến mại có 1 hình thức khuyến mại phải thông báo và 1 hình thức khuyến mại phải đăng ký: Ví dụ thương nhân thực hiện khuyến mại tặng hành hóa cho khách hàng kèm theo việc cấp mã số cho khách hàng tham dự chương trình, cuối chương trình thương nhân sẽ tổ chức quay số may mắn để xác định trúng thưởng.

+ Trường hợp thực hiện chương trình khuyến mại trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố: thương nhân phải gửi hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại (đối với hình thức khuyến mại phải đăng ký) và thông báo thực hiện khuyến mại (đối với hình thức khuyến mại phải thông báo) tới Sở Công Thương của tỉnh, thành phố đó.

+ Trường hợp thực hiện chương trình khuyến mại trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trở lên: thương nhân thực hiện khuyến mại phải đăng ký với Cục Xúc tiến thương mại đối với hình thức khuyến mại thuộc đối tượng phải đăng ký đồng thời gửi văn bản thông báo thực hiện khuyến mại đến cho các Sở Công Thương đối với hình thức khuyến mại thuộc đối tượng phải thông báo.

Hàng hóa dịch vụ khuyến mại, hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại?

 • Tác giả: p

 • 15-09-2020 09:33

Hàng hóa dịch vụ khuyến mại, hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời:

Trả lời:

- Điều 93 Luật Thương mại quy định về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại:

+ Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ được thương nhân sử dụng các hình thức khuyến mại để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó.

+ Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp. Theo đó, hàng hóa dịch vụ được khuyến mại chính là các hàng hóa, dịch vụ mà thương nhân đang kinh doanh, cung ứng trên thị trường và việc thực hiện khuyến mại là nhằm mục đích xúc tiến việc mua bán các hàng hóa, cung ứng các dịch vụ đó.

- Điều 94 Luật Thương mại quy định về hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

+ Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để tặng, thưởng, cung ứng không thu tiền cho khách hàng.

+ Hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để khuyến mại có thể là hàng hoá, dịch vụ mà thương nhân đó đang kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ khác. + Hàng hóa, dịch vụ được dùng để khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp.

- Khoản 1, 2 Điều 100 Luật Thương mại quy định: Cấm khuyến mại hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng. Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và hạn chế kinh doanh được quy định tại phụ lục I và phụ lục II của Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. Đối với hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện quy định tại phụ lục III của Nghị định số 59/2006/NĐ-CP, khi thực hiện khuyến mại cần phải tuân thủ theo đúng điều kiện đã quy định đối với loại hàng hóa, dịch vụ này. Ngoài ra, trong một số lĩnh vực đặc thù cũng có một số quy định về việc khuyến mại đối với hàng hóa, dịch vụ như: viễn thông, tài chính ngân hàng, sữa, thực phẩm…

Qui định về giá sản phẩm khuyến mại trong thời gian khuyến mại?

 • Tác giả: p

 • 15-09-2020 09:37

Qui định về giá sản phẩm khuyến mại trong thời gian khuyến mại?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời:

Trả lời:

Giá sản phẩm khuyến mại trong thời gian khuyến mại là giá mua bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ được khuyến mại trong thời gian khuyến mại. Đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc một số lĩnh vực được Nhà nước quy định mức giá cụ thể, khung giá hoặc mức giá tối đa, mức giá tối thiểu (lĩnh vực điện, thông tin di động, đất đai…) thì giá bán các loại hàng hóa dịch vụ đó trong thời gian khuyến mại vẫn phải tuân thủ đúng theo quy định của Nhà nước

Qui định về giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại trong thời gian khuyến mại?

 • Tác giả: p

 • 15-09-2020 09:40

Qui định về giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại trong thời gian khuyến mại?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời:

Trả lời:

- Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP đã quy định “Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hoá, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng các hình thức quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 11, Điều 12, Điều 13 Nghị định này.” Như vậy, quy định về hạn mức giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại này sẽ được áp dụng trong các trường hợp thương nhân thực hiện khuyến mại theo một trong ba hình thức khuyến mại sau: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó hoặc hình thức Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ hoặc hình thức Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền, có kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP đã quy định “Tổng giá trị của hàng hoá, dịch vụ dùng đế khuyến mại mà thương nhân thực hiện trong một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hoá, dịch vụ được khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng hình thức quy định tại Điều 7 Nghị định này.” Như vậy, quy định về hạn mức tổng giá trị vật chất dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại này sẽ được áp dụng cho tất cả các trường hợp thương nhân thực hiện khuyến mại, chỉ trừ trường hợp thương nhân thực hiện khuyến mại theo hình thức Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

Việc bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn ngƣời trao thƣởng theo thể lệ và giải thƣởng đã công bố thƣơng nhân phải thực hiện nhƣ thế nào?

 • Tác giả: p

 • 15-09-2020 09:42

Việc bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn ngƣời trao thƣởng theo thể lệ và giải thƣởng đã công bố thƣơng nhân phải thực hiện nhƣ thế nào?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời:

Trả lời:

Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố phải tuân thủ quy định tại Điều 11 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP:

- Nội dung của phiếu dự thi phải bao gồm các thông tin liên quan được quy định tại Điều 97 Luật Thương mại.

- Nội dung của chương trình thi không được trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

- Việc tổ chức thi và mở thưởng phải được tổ chức công khai, có sự chứng kiến của đại diện khách hàng và phải được thông báo cho Sở Thương mại nơi tổ chức thi, mở thưởng.

- Thương nhân thực hiện khuyến mại phải tổ chức thi và trao giải thưởng theo thể lệ và giải thưởng mà thương nhân đã công bố. Trước khi thực hiện khuyến mại theo hình thức này, thương nhân phải gửi văn bản thông báo thực hiện khuyến mại theo mẫu KM-1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC. Trình tự, thủ tục thông báo thực hiện khuyến mại thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Ví dụ: Một Công ty thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức cứ mỗi khách hàng khi mua 1 sản phẩm khuyến mại của Công ty sẽ nhận được 01 phiếu tham dự chương trình. Trên phiếu tham dự chương trình khách hàng nhận được sẽ có 10 câu hỏi liên quan đến các sản phẩm và thông tin của Công ty. Khách hàng trả lời đúng cả 10 câu hỏi sẽ nhận được giải đặc biệt của chương trình, khách hàng trả lời đúng 9/ 10 câu hỏi sẽ nhận được giải nhất, khách hàng trả lời đúng 8/ 10 câu hỏi sẽ nhận được giải nhì… Việc xác định khách hàng có nhận được các giải thưởng của chương trình hay không và nhận được giải thưởng như thế nào sẽ căn cứ vào thể lệ chương trình đã được quy định sẵn và công bố công khai trước, trong và sau khi chương trình bắt đầu được Công ty triển khai thực hiện.

Một số hình thức khuyến mại mang tính may rủi điển hình? Thể lệ mẫu của các chương trình khuyến mại?

 • Tác giả: p

 • 15-09-2020 09:49

Một số hình thức khuyến mại mang tính may rủi điển hình? Thể lệ mẫu của các chương trình khuyến mại?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời:

Trả lời:

Các hình thức khuyến mại mang tính may rủi thường được các thương nhân thực hiện như:

- Cào xác định trúng thưởng;

- Quay số xác định trúng thưởng;

- Rút thăm xác định trúng thưởng;

- Mở nắp (bao bì) xác định trúng thưởng;

- Ghép hình xác định trúng thưởng;

- Nhắn tin tham gia rút thăm (quay số) xác định trúng thưởng….

a) Thể lệ chương trình khuyến mại cho các hình thức khuyến mại phải đăng ký về cơ bản cần có các nội dung sau:

- Tên chương trình khuyến mại: (Tên chương trình phải bằng tiếng Việt. Trường hợp có tên tiếng nước ngoài thì phải được đăng tải kèm theo với tên bằng tiếng Việt)

- Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: (nêu rõ tên, ký hiệu cụ thể từng loại hàng hóa /dịch vụ khuyến mại)

- Thời gian khuyến mại: (không được vượt quá 90 ngày)

- Hình thức khuyến mại: (Cào/rút thăm/quay số… xác định trúng thưởng)

- Cơ cấu giải thưởng: (chi tiết nội dung và mã ký hiệu từng giải thưởng; quy định rõ giải thưởng có được quy đổi thành tiền mặt hay không).

- Cách thức tham gia chương trình: quy định các điều kiện cụ thể để khách hàng được tham gia chương trình khuyến mại; quyền lợi của khách hàng khi tham gia chương trình khuyến mại.

- Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:

+ Tổng số lượng bằng chứng xác định trúng thưởng dự kiến phát hành trong chương trình khuyến mại (quy định rõ số lượng và tỷ lệ trúng thưởng) + Đặc điểm của bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có)

+ Tính hợp lệ của bằng chứng xác định trúng thưởng

- Cách thức đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào sản phẩm khuyến mại: (đưa kèm theo sản phẩm khuyến mại hay được đặt bên trong bao bì/vỏ/hộp đựng sản phẩm khuyến mại hay đính/gắn kèm sản phẩm…)

- Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng: (quy định rõ thời gian, địa điểm tổ chức xác định khách hàng trúng thưởng; Cách thức xác định khách hàng trúng thưởng các giải thưởng của chương trình)

- Thông báo trúng thưởng: (quy định rõ về cách thức, thời hạn thông báo trúng thưởng đến cho khách hàng hoặc cách thức, thời hạn khách hàng trúng thưởng phải thông báo trúng thưởng đến Công ty)

- Thời gian, địa điểm và cách thức trao thưởng: (quy định rõ thời gian và địa điểm, cách thức trao thưởng; thời gian, địa điểm và cách thức trao thưởng cần đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc nhận giải thưởng)

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: thời hạn cuối cùng thương nhân có trách nhiệm trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng (không được vượt quá 30 ngày kể từ khi kết thúc chương trình khuyến mại).

- Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại: quy định rõ người liên hệ, địa chỉ, số điện thoại,…

- Trách nhiệm thông báo: quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại, thông báo kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng và thông báo trực tiếp cho người trúng thưởng.

- Các quy định khác:

+ Quy định cụ thể các đối tượng được tham gia hoặc không được tham gia chương trình khuyến mại.

+ Trách nhiệm của người tham gia chương trình đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, kể cả thuế thu nhập không thường xuyên.

+ Ý định sử dụng thông tin và hình ảnh của người trúng thưởng vào các hoạt động quảng cáo.

+ Qui định về trách nhiệm của thương nhân trong khâu in ấn và đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào sản phẩm khuyến mại.

+ Trách nhiệm của thương nhân trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp….

b) Đối với một số hình thức khuyến mại cần chú ý những nội dung sau:

- Cào xác định trúng thưởng:

+ Về cách thức xác định trúng thưởng: quy định rõ khách hàng phải cào vào phần nào, nội dung xác định trúng thưởng cụ thể tương ứng với từng loại giải thưởng, thẻ cào không trúng thưởng thì có nội dung như thế nào; phần nội dung xác định trúng thưởng được quy định trong bản thể lệ chương trình khuyến mại phải trùng khớp với nội dung trúng thưởng trên mẫu thẻ/vé cào.

+ Về thông báo trúng thưởng : quy định cách thức và thời hạn khách hàng phải thông báo trúng thưởng về cho Công ty.

- Quay số xác định trúng thưởng:

+ Về bằng chứng xác định trúng thưởng: Mô tả chi tiết mã số cấp cho khách hàng (bao gồm bao nhiêu ký tự, bao nhiêu chữ số hay chữ cái).

+ Về cách thức xác định trúng thưởng: quy định rõ cách thức quay số.

+ Về thông báo trúng thưởng: quy địn rõ thời hạn và cách thức Công ty thông báo đến các khách hàng trúng thưởng.

- Rút thăm xác định trúng thưởng: Tương tự như quay số xác định trúng thưởng.

- Mở nắp (bao bì/chai/hộp đựng sản phẩm) xác định trúng thưởng:

+ Hình thức khuyến mại: Nêu chính xác theo cách thức xác định trúng thưởng.

+ Cách thức xác định trúng thưởng: quy định rõ việc xác đinh trúng thưởng như thế nào, được thực hiện ở phần nào của nắp lon/chai/… (bao bì); chi tiết nào hoặc nội dung nào ở trên nắp lon/chai/…(bao bì) quy định trúng thưởng giải thưởng nào tương ứng (nội dung trúng thưởng phải trùng khớp với mẫu nắp lon/chai/… (bao bì) trúng thưởng).

Thống kê truy cập

Đang truy cập:789

Tổng truy cập: 351180