Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
STT Tên lịch làm việc Thời gian
1 Lịch làm việc tuần lễ thứ 32: từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020 từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020
2 Lịch làm việc tuần lễ thứ 31: từ ngày 27/7/2020 đến ngày 02/8/2020 từ ngày 27/7/2020 đến ngày 02/8/2020
3 Lịch làm việc tuần lễ thứ 30: từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020 từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020
4 Lịch làm việc tuần lễ thứ 29: từ ngày 13/7/2020 đến ngày 19/7/2020 từ ngày 13/7/2020 đến ngày 19/7/2020
5 Lịch làm việc tuần lễ thứ 28: từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020 từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020
6 Lịch làm việc tuần lễ thứ 27: từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020 từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020
7 Lịch làm việc tuần lễ thứ 26: từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020 từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020
8 Lịch làm việc tuần lễ thứ 25: từ ngày 15/6 đến ngày 21/6/2020 từ ngày 15/6 đến ngày 21/6/2020
9 Lịch làm việc tuần lễ thứ 24: từ ngày 08/06/2020 đến ngày 14/06/2020 từ ngày 08/06/2020 đến ngày 14/06/2020
10 Lịch làm việc tuần lễ thứ 23: từ ngày 01/06/2020 đến ngày 07/06/2020 từ ngày 01/06/2020 đến ngày 07/06/2020
11 Lịch làm việc tuần lễ thứ 22: từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020 từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020
12 Lịch làm việc tuần lễ thứ 21: từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020 từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020
13 Lịch làm việc tuần lễ thứ 20: từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020 từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020
14 Lịch làm việc tuần lễ thứ 19: từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020 từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020
15 Lịch làm việc tuần lễ thứ 18: từ ngày 27/4/2020 đến ngày 03/5/2020 từ ngày 27/4/2020 đến ngày 03/5/2020
16 Lịch làm việc tuần lễ thứ 17: từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020 từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020
17 Lịch làm việc tuần lễ thứ 16: từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/4/2020 từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/4/2020
18 Lịch làm việc tuần lễ thứ 15 từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020 từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020
19 Lịch làm việc tuần lễ thứ 14 từ ngày 30/3/2020 đến ngày 05/4/2020 từ ngày 30/3/2020 đến ngày 05/4/2020
20 Lịch làm việc tuần lễ thứ 13 từ ngày 21/3/2020 đến ngày 29/3/2020 từ ngày 21/3/2020 đến ngày 29/3/2020

Thống kê truy cập

Đang truy cập:147

Tổng truy cập: 126383