Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2018
Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương ứng phó với tác động do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra

Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương ứng phó với tác động do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra

17/02/2020

Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương ứng phó với tác động do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra
Thứ trưởng Đặng Hoàng An làm việc với Tập đoàn AEON Việt Nam

Thứ trưởng Đặng Hoàng An làm việc với Tập đoàn AEON Việt Nam

17/02/2020

Thứ trưởng Đặng Hoàng An làm việc với Tập đoàn AEON Việt Nam
Tình hình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc

Tình hình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc

17/02/2020

Tình hình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc
Đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh Corona đối với kinh tế - xã hội

Đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh Corona đối với kinh tế - xã hội

17/02/2020

Đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh Corona đối với kinh tế - xã hội
Xử phạt trên 9 triệu đồng đối với 13 cơ sở kinh doanh thiết bị y tế vi phạm trong ngày 16/2

Xử phạt trên 9 triệu đồng đối với 13 cơ sở kinh doanh thiết bị y tế vi phạm trong ngày 16/2

17/02/2020

Xử phạt trên 9 triệu đồng đối với 13 cơ sở kinh doanh thiết bị y tế vi phạm trong ngày 16/2
EVFTA – cơ hội mới với Việt Nam giữa thách thức COVID-19

EVFTA – cơ hội mới với Việt Nam giữa thách thức COVID-19

17/02/2020

EVFTA – cơ hội mới với Việt Nam giữa thách thức COVID-19
Quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, kiên định mục tiêu ổn định kinh tế

Quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, kiên định mục tiêu ổn định kinh tế

17/02/2020

Quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, kiên định mục tiêu ổn định kinh tế
Cả nước có 8.276 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đầu năm 2020

Cả nước có 8.276 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đầu năm 2020

15/02/2020

Cả nước có 8.276 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đầu năm 2020
Khuyến nghị sản xuất phục vụ xuất khẩu phù hợp với diễn biến dịch Covid-19

Khuyến nghị sản xuất phục vụ xuất khẩu phù hợp với diễn biến dịch Covid-19

14/02/2020

Khuyến nghị sản xuất phục vụ xuất khẩu phù hợp với diễn biến dịch Covid-19
Thủ tướng: Việt Nam quyết tâm thực thi hiệu quả EVFTA, EVIPA

Thủ tướng: Việt Nam quyết tâm thực thi hiệu quả EVFTA, EVIPA

13/02/2020

Thủ tướng: Việt Nam quyết tâm thực thi hiệu quả EVFTA, EVIPA