Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

07/01/2019

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (kinh doanh)

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (kinh doanh)

31/08/2018

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (kinh doanh)
Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (sản xuất)

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (sản xuất)

31/08/2018

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (sản xuất)
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

31/08/2018

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Các công ty gas trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Các công ty gas trên địa bàn tỉnh Bình Dương

14/08/2018

Các công ty gas trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Danh sách các doanh nghiệp hoạt động về mỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Danh sách các doanh nghiệp hoạt động về mỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

10/08/2018

Danh sách các doanh nghiệp hoạt động về mỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Danh sách cấp phép hoạt động điện lực

Danh sách cấp phép hoạt động điện lực

08/08/2018

Danh sách cấp phép hoạt động điện lực