Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Các dự thảo lấy ý kiến góp ý
Nội dung góp ý Tải về
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Ngày xuất bản Ngày hết hạn Nội dung góp ý Tải về ý kiến đóng góp
18-03-2022 31-03-2022 V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương Tải về Xem các góp ý
26-01-2022 09-02-2022 Dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (Hiệp định RCEP) Tải về Xem các góp ý
21-10-2021 02-11-2021 KẾ HOẠCH Triển khai chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025 Tải về Xem các góp ý
12-08-2021 20-09-2021 Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về Xem các góp ý
23-08-2021 31-08-2021 Đề án "Đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA đến kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương" Tải về Xem các góp ý
26-02-2021 10-03-2021 Dự thảo “Đề án phát triển ngành chế biến gỗ tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và “Đề án phát triển ngành cơ khí tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” Tải về Xem các góp ý
23-12-2020 30-12-2020 Góp ý dự thảo Kế hoạch Triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021 Tải về Xem các góp ý
06-11-2020 16-11-2020 Lấy ý kiến Sở, ban, ngành góp ý tham mưu địa điểm khảo sát nhà máy điện mặt trời Tải về Xem các góp ý
29-09-2020 09-10-2020 Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Tải về Xem các góp ý
15-09-2020 25-09-2020 Dự thảo Quy chế phối hợp giữa trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về Xem các góp ý

Thống kê truy cập

Đang truy cập:305

Tổng truy cập: 14789885