Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Thông tin đăng ký dự thi sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2024 trên địa bàn Thị xã Bến Cát

30-06-2023

Thông tin đăng ký dự thi sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2024 trên địa bàn Thị xã Bến Cát

Nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT). Đó là mục đích của Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương vừa được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 2436/KH-UBND ngày 25/5/2023. Theo đó, Ngày 27/6/2023 Uỷ ban nhân thị xã Bến Cát cũng ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2024 tại địa phương trước khi dự thi cấp tỉnh.

Theo kế hoạch, đối tượng bình chọn là sản phẩm của các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã Bến Cát, với tiêu chí cơ bản như sau: 1) Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; 2) Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; 4) Tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ; 4) Tiêu chí khác. 5) Chi tiết các tiêu chí bình chọn và phiếu chấm điểm sản phẩm CNNT tiêu biểu theo phụ lục của Kế hoạch này (kèm theo Kế hoạch 119).

Kế hoạch 119: /documents/296837/1457606/119KH.signed.pdf/db463d95-b9d7-4680-b938-6d82785558b1

 Thời gian Kế hoạch triển khai và thực hiện: từ tháng 08/2023 đến hết tháng 04/2024.

Thông tin đến các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã Bến Cát đến đăng ký tham dự sản phẩm tại Phòng Kinh tế Bến Cát hoặc Uỷ ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn trong:  thời gian đăng ký tham dự từ tháng 08/2023 đến tháng 02/2024.

Qua đó, các sản phẩm sẽ phát huy lợi thế của các địa phương, khu vực về nguyên vật liệu, lao động, kỹ năng, kinh nghiệm kết hợp với tư duy sáng tạo cùng với việc áp dụng công nghệ, thiết bị hiện đại vào sản xuất, các sản phẩm CNNT tiêu biểu được sản xuất từ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên cả nước đã và đang tiếp tục đáp ứng được yêu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước, có khả năng cạnh tranh cao, góp phần đáng kể trong việc xây dựng nên những sản phẩm CNNT mang Thương hiệu Việt. Góp phần sáng tạo tạo động lực phát triển tại địa phương.

 


Thanh Tâm – P.QLCN

Lượt xem: 3072

Thống kê truy cập

Đang truy cập:401

Tổng truy cập: 19962697