Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Thông báo về việc công nhận các tập thể và cá nhân đạt giải Hội thi trắc nghiệm trực tuyến về an toàn điện và tiết kiệm điện hướng đến zero các bon năm 2023

30-11-2023

Thông báo về việc công nhận các tập thể và cá nhân đạt giải Hội thi trắc nghiệm trực tuyến về an toàn điện và tiết kiệm điện hướng đến zero các bon năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận các tập thể và cá nhân đạt giải Hội thi trắc nghiệm trực tuyến về an toàn điện, tiết kiệm điện hướng đến zero các bon năm 2023

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Sở Công Thương; Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND;

Căn cứ Kế hoạch số 2624/KH-SCT ngày 06/9/2023 của Sở Công Thương về việc tổ chức hội thi trắc nghiệm trực tuyến về an toàn điện, tiết kiệm điện hướng đến zero các bon năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-SCT ngày 07/9/2023 của Giám đốc Sở Công Thương về việc thành lập Ban Tổ chức hội thi trắc nghiệm trực tuyến về an toàn điện, tiết kiệm điện hướng đến zero các bon năm 2023;

Xét đề nghị của Ban tổ chức hội thi trắc nghiệm trực tuyến về an toàn điện, tiết kiệm điện hướng đến zero các bon năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 16 tập thể và 26 cá nhân đạt giải hội thi trắc nghiệm trực tuyến về an toàn điện, tiết kiệm điện hướng đến zero các bon năm 2023 (kèm theo danh sách).

Điều 2. Tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt giải hội thi được thực hiện theo Thể lệ số 2662/TL-BTC ngày 08/9/2023 của Ban Tổ chức hội thi trắc nghiệm trực tuyến về an toàn điện, tiết kiệm điện hướng đến zero các bon năm 2023.

Điều 3. Ban Tổ chức hội thi, Chánh Văn phòng Sở Công Thương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐẠT GIẢI

Hội thi trắc nghiệm trực tuyến về an toàn điện, tiết kiệm điện

hướng đến zero các bon năm 2023

(Đính kèm Quyết định số  121/QĐ-SCT ngày 30/11/2023 của Sở Công Thương)

Stt

Tập thể

Đạt giải

1

Trường Đại học Thủ Dầu Một

I

2

UBND thành phố Tân Uyên

II

3

Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ

II

4

Sở Giáo dục và Đào tạo

III

5

Cục Thuế tỉnh Bình Dương

III

6

Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương

III

7

UBND huyện Bàu Bàng

Khuyến khích

8

Trường THPT Tân Phước Khánh

Khuyến khích

9

Đoàn Thanh niên cộng sản HCM tỉnh Bình Dương

Khuyến khích

10

UBND huyện Bắc Tân Uyên

Khuyến khích

11

UBND huyện Dầu Tiếng

Khuyến khích

12

Sở Khoa học và Công nghệ

Khuyến khích

13

UBND thành phố Thuận An

Khuyến khích

14

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Khuyến khích

15

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Khuyến khích

16

UBND thị xã Bến Cát

Khuyến khích


DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI

Hội thi trắc nghiệm trực tuyến về an toàn điện, tiết kiệm điện

hướng đến zero các bon năm 2023

(Đính kèm Quyết định số 121/QĐ-SCT ngày 30/11/2023 của Sở Công Thương)

SttSTT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Quận/ Huyện

Đạt giải

1

Trần Văn Mịch

1975

Nam

Thí sinh tự do

I

2

Nguyễn Thái Sinh

1970

Nam

Thí sinh tự do

II

3

Ngô Hoài Duy

1990

Nam

Thí sinh tự do

II

4

Trần Phong Phú

1980

Nam

Trung tâm Y tế Dầu Tiếng

III

5

Nguyễn Thái Hòa

1998

Nam

UBND TP Thuận An

III

6

Võ Thị Cẩm Tú

1993

Nữ

Phòng Y tế huyện Dầu Tiếng

III

7

Hà Thị Liên

1972

Nữ

UBND xã Minh Thạnh

KK

8

Trần Thanh

1986

Nam

Đại học Thủ Dầu Một

KK

9

Trần Thị Anh Thư

1990

Nữ

Sở Giáo dục và Đào tạo

KK

10

Nguyễn Thị Ly

1987

Nữ

Thí sinh tự do

KK

11

Nguyễn Thị Quyền

1957

Nữ

Thí sinh tự do

KK

12

Đỗ Thị Quỳnh Trâm

1993

Nữ

UBND xã Minh Thạnh

KK

13

Nhâm Thành Đô

1989

Nam

UBND xã Minh Thạnh

KK

14

Lê Thanh Hóa

1990

Nam

Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương

KK

15

Nguyễn Thị Thanh Thảo

1978

Nữ

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

KK

16

Bùi Thị Lan Anh

1980

Nữ

Trường THPT An Mỹ

KK

17

Lê Thị Ngọc Dung

1991

Nữ

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

KK

18

Đào Thị Bích Hạnh

1990

Nữ

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

KK

19

Đào Thị Thu Trang

1988

Nữ

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

KK

20

Lê Thanh Hữu

1997

Nam

Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc

KK

21

Nguyễn Vĩnh Quang

1984

Nam

Trường THPT Tây Nam

KK

22

Trần Thanh Mai

1983

Nữ

UBND huyện Dầu Tiếng

KK

23

Phạm Thị Yến

1991

Nữ

Trung tâm Y tế Dầu Tiếng

KK

24

Nguyễn Thị Hoàng Yến

1981

Nữ

UBND phường Hiệp Thành

KK

25

Nguyễn Thái Hải

1993

Nam

Trung tâm Y tế Dầu Tiếng

KK

26

Nguyễn Thị Hồng Nhi

1982

Nữ

Trung tâm Y tế Dầu Tiếng

KK

 


Ngọc Dương - Văn phòng Sở

Tài liệu đính kèm: QD_Cong_nhan_giai_thuong_Tap_the_va_ca_nhan.pdf

Lượt xem: 2457

Thống kê truy cập

Đang truy cập:399

Tổng truy cập: 17506687