Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Thông báo mời quan tâm chào giá “Hội nghị Kết nối cung - cầu hàng hóa và Hội chợ Công Thương Vùng Đông Nam Bộ tại tỉnh Bình Dương năm 2023”

02-08-2023

Hội nghị Kết nối cung - cầu hàng hóa và Hội chợ Công Thương Vùng Đông Nam Bộ tại tỉnh Bình Dương năm 2023 (gọi tắt là Hội nghị và Hội chợ) là Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (UBND) chỉ đạo tổ chức.

Sự kiện nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu những thành tựu về kinh tế, văn hóa – xã hội, các tiềm năng lợi thế, các thương hiệu, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, các ngành nghề truyền thống của mỗi tỉnh thành trong cả nước thông qua trưng bày, giới thiệu các mặt hàng đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB), sản phẩm OCOP, nông sản chất lượng cao ... từ các tỉnh thành phố trong cả nước và các quốc gia có quan hệ hữu nghị, hợp tác với tỉnh Bình Dương.

Đặc biệt Hội chợ có những hoạt động, sự kiện song song nhằm giúp cho doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận, kết nối, ứng dụng các  hình chuyển đổi số, mô hình thương mại điện tử hiệu quả thông qua các Sàn giao dịch thương mại điện tử các tỉnh, thành phố và các nhà phân phối lớn của khu vực và thế giới. Tạo điều kiện để các đơn vị, doanh nghiệp trong Vùng Đông Nam Bộ và cả nước có cơ hội gặp gỡ, giao lưu; trao đổi hợp tác, chia sẽ kinh nghiệm và kết nối giao thương đẩy mạnh xúc tiến thương mại mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng và tham gia vào chuỗi cung ứng.