Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Tháng 02/2024, kim ngạch xuất, nhập khẩu tỉnh Bình Dương giảm so với cùng kỳ

18-03-2024

Tháng 02/2024, kim ngạch xuất, nhập khẩu tỉnh Bình Dương giảm so với cùng kỳ

Tháng 02/2024, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có thời gian nghỉ tết Nguyên đán. Do đó, kim ngạch xuất nhập khẩu nhìn chung giảm.