Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương tổ chức tập huấn “Công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm điện năm 2023”

06-12-2023

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương tổ chức tập huấn “Công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm điện năm 2023”

Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm điện, điều hành cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về an toàn điện, tiết kiệm điện nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về an toàn điện, tiết kiệm điện, kịp thời ngăn chặn để hạn chế tối đa phát sinh các công trình xây dựng vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp, đảm bảo an toàn tính mạng cho người, tài sản của Nhà nước và nhân dân trên địa bàn tỉnh; Từng bước nâng cao nghiệp vụ trong công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp cho cán bộ chuyên trách các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Sáng ngày 01/12/2023 tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương, Sở Công Thương tổ chức tập huấn về “Công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm điện năm 2023”.