Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Mời tham gia hội chợ Thương mại và Du lịch – Nhịp cầu Xuyên Á – Quảng trị năm 2024 và Chương trình kết nối giao thương (B2B) giữa các nhà cung cấp khu vực Bắc Trung Bộ với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại

29-03-2024

Mời tham gia hội chợ Thương mại và Du lịch – Nhịp cầu Xuyên Á – Quảng trị năm 2024 và Chương trình kết nối giao thương (B2B) giữa các nhà cung cấp khu vực Bắc Trung Bộ với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2024; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội chợ Thương mại và Du lịch - Nhịp cầu Xuyên Á - Quảng Trị năm 2024 và Chương trình kết nối giao thương (B2B) giữa các nhà cung cấp khu vực Bắc Trung Bộ với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại.