Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Mời tham dự giao thương B2B với đoàn doanh nghiệp tỉnh Cát Lâm – Trung Quốc

13-03-2024

Mời tham dự giao thương B2B với đoàn doanh nghiệp tỉnh Cát Lâm – Trung Quốc

Nhằm thúc đẩy tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhân dịp Đoàn doanh nghiệp tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) sang Việt Nam từ ngày 28/3 và tham gia Hội chợ tại thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 4/2024, Cục XTTM trân trọng mời Quý doanh nghiệp đăng ký tham dự giao thương trực tiếp 1 đối 1 với các doanh nghiệp Cát Lâm (Trung Quốc).

Đoàn dự kiến đến Hà Nội vào ngày 29/3 và có nhu cầu kết nối giao thương tìm kiếm các đối tác tiềm năng như doanh nghiệp sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà phân phối, bán buôn, bán lẻ tại Việt Nam.