Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Kết quả hoạt động An toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

22-03-2024

Kết quả hoạt động An toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Thực hiện theo Kế hoạch số 1540/KH-BCĐTƯATTP ngày 13/12/2023 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương, Kế hoạch số 58/KH-BCĐATTP ngày 19/12/2023  Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh Bình Dương về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (viết tắt ATTP) Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024. Qua đó, Các sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội thành viên Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh lồng ghép các hoạt động truyền thông đảm bảo ATTP vào các hoạt động thường quy của cơ quan, đơn vị. Phối hợp cùng các sở, ngành có liên quan thực hiện công tác giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP. Bên cạnh đó, các sở, ngành phối hợp cùng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát, chỉ đạo về công tác đảm bảo ATTP tại các chợ và tình hình triển khai thực hiện kế hoạch bình ổn thị trường và kế hoạch công tác quản lý thị trường trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các đoàn kiểm tra có kết quả như sau :