Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Hội nghị về tăng cường công tác quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024.

11-04-2024

Hội nghị về tăng cường công tác quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024.

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh Bình Dương đạt được những tiến bộ tích cực như: sử dụng thuốc nổ thân thiện với môi trường, công nghệ tiên tiến làm giảm thiểu chấn động nổ mìn, công tác an toàn cho người lao động được nâng cao…. Thứ nhất, với mô hình cung cấp VLNCN theo hộ chiếu nổ mìn đã giảm thiểu các kho của đơn vị cung ứng và đơn vị sử dụng trên địa bàn; Thứ 2, việc chuyển đổi từ nổ mìn điện sang công nghệ vi sai điện để đảm bảo an toàn khi sử dụng VLNCN …. Những việc làm đó đã góp phần nâng cao công tác quản lý hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Để quản lý và sử dụng VLNCN thường xuyên được an toàn và đảm bảo, ngày 11/4/2024, Sở Công Thương  tổ chức Hội nghị về tăng cường công tác quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024 do Ông Nguyễn Trường Thi – Phó Giám đốc Sở chủ trì cùng với đại diện cơ quan Sở Tài nguyên môi trường, Công an tỉnh và UBND huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Dầu Tiếng và các doanh nghiệp khai thác mỏ có sử dụng VLNCN trên địa bàn.

Ông Nguyễn Trường Thi – Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc hội nghị

Qua đó, Hội nghị phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả về hoạt động sử dụng VLNCN trên địa bàn theo quy định của pháp luật và đề ra các giải pháp tăng cường công tác quản lý VLNCN trong thời gian tới như sau:  Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý VLNCN như tập huấn, hội thảo, hội nghị,… để hoạt động sử dụng VLNCN ngày càng được tiến bộ giảm ô nhiễm môi trường và đảm bảo khoảng cách an toàn khi sử dụng VLNCN; Thường xuyên phối kết hợp với cơ quan nhà nước và các ngành theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ban hành ngày 24/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh để đảm bảo hoạt động khai thác tuân thủ theo thiết kế và tổ chức khai thác mỏ theo đúng quy định; Ngoài ra, nghiên cứu áp dụng hiệu quả nổ mìn phi điện và nổ mìn tạo biên và giảm thiểu tác động môi; Tăng cường công tác quản lý trên cơ sở cơ sở dữ liệu về quản lý VLNCN.