Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN - HỘI VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NIÊN KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH NĂM 2023

04-01-2024

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN - HỘI VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NIÊN KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH NĂM 2023

Sáng ngày 28/12/2023 tại hội trường Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi Trường Bình Dương, Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp Tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu niên Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2023, sơ kết Đề án Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân và lao động trẻ năm 2023.