Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Bến Cát thực hiện nhiêm vụ 6 tháng đầu năm về Ngành Công Thương

16-06-2023

Bến Cát thực hiện nhiêm vụ 6 tháng đầu năm về Ngành Công Thương

Tình hình phát triển kinh tế Bến Cát trong 6 tháng đầu năm 2023 đã thu hút được 348 dự án đầu tư, nâng tổng số dự án trên địa bàn thị xã đến nay là 6.251 dự án. Trong đó, dự án có vốn đầu tư trong nước là 5.450 dự án với tổng số vốn 64.292 tỷ 282 triệu 583 nghìn 053 đồng; dự án có vốn đầu tư nước ngoài là 801 dự án với tổng vốn 9.711.815.503 USD.

Phát triển công nghiệp: có 02 cơ sở đăng ký hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (Công ty TNHH Nhựa Shun Xing Việt Nam - Xã An Điền; Công ty TNHH MTV Tâm Hoàng Lộc - Xã Phú An). Song song đó, kiện toàn mạng lưới cộng tác khuyến công với 08 thành viên là cán bộ phụ trách tại các xã, phường. Lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn được chú trọng triển khai hướng dẫn các hộ tiểu thương tại các chợ thực hiện bản cam kết về lĩnh vực Công Thương theo quy định tại Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 7 Quy định kèm theo Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho các Sở và Ủy ban nhân dân các cấp.