Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Về việc tăng cường công tác kiểm soát sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, sử dụng tiền chất công nghiệp và hóa chất N2O trên địa bàn tỉnh Bình Dương

17-06-2021

Thực hiện Công văn số 2850/BCT-HC ngày 24/5/2021 của Bộ Công Thương về việc kiểm soát sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, sử dụng tiền chất công nghiệp và hóa chất N2O

Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động liên quan đến tiền chất công nghiệp và hóa chất N2O, Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở triển khai thực hiện các nội dung, cụ thể như sau:

1. Không được phép mua, bán, sử dụng tiền chất công nghiệp và hóa chất N2O trái pháp luật.

2. Thực hiện quy định về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm là tiền chất công nghiệp và hóa chất N2O theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05A:2020/BCT được ban hành tại Thông tư số 48/2020/TT-BCT và Quyết định đính chính số 193/QĐ-BCT ngày 21/01/2021 của Bộ Công Thương, sẽ có hiệu lực ngày 01/01/2022.

3. Về thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện và Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

- Rà soát hóa chất theo Phụ lục I của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP và thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP đối với các loại hóa chất là tiền chất công nghiệp;

- Thực hiện thủ tục cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp theo quy định tại Điều 15, Điều 16 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP đối với hóa chất N2O.

- Ngành nghề kinh doanh hóa chất là ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Luật Đầu tư năm 2020. Do đó, các doanh nghiệp, cơ sở chỉ được phép kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp sau khi được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất theo quy định.

4. Về xây dựng Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

- Rà soát danh mục hóa chất theo Bảng 1 và Bảng 2 - Phụ lục IV của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP để xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và trình Bộ Công Thương thẩm định và phê duyệt.

- Đối với hóa chất nguy hiểm không thuộc danh mục hoặc dưới ngưỡng quy định tại Phụ lục IV của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP thì xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, ra quyết định ban hành Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và nộp về Sở Công Thương.

5. Định kỳ hàng năm tổ chức huấn luyện, thực hành các phương án ứng phó sự cố hóa chất (Kế hoạch/Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất) theo quy định tại khoản 2 Điều 37 của Luật Hóa chất và điểm c khoản 8 Điều 20 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

6. Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất hoặc cử các đối tượng được quy định tại Điều 32 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP tham gia các khóa huấn luyện của các tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất, định kỳ 02 năm một lần.

7. Về thực hiện xây dựng Phiếu an toàn hóa chất (MSDS) và phân loại hóa chất

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và nhập khẩu tiền chất công nghiệp và hóa chất N2O phải xây dựng Phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt theo quy định tại Điều 24 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP và Phụ lục 9 của Thông tư số 32/2017/TT-BCT.

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và nhập khẩu tiền chất công nghiệp và hóa chất N2O phải thực hiện phân loại hóa chất theo quy định tại Điều 23 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP và Phụ lục 7 Thông tư số 32/2017/TT-BCT.

8. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và nhập khẩu tiền chất công nghiệp và hóa chất N2O phải thực hiện ghi nhãn hóa chất theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và Phụ lục 8 của Thông tư số 32/2017/TT-BCT.

9. Các doanh nghiệp, cơ sở khi thực hiện mua, bán hóa chất độc được quy định tại khoản 5 Điều 4 của Luật Hóa chất phải có Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc theo quy định tại Điều 23 của Luật Hóa chất.

10. Báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hóa chất của năm thông qua Hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia vận hành tại địa chỉ http://chemicaldata.gov.vn trước ngày 15 tháng 01 hàng năm.

11. Các doanh nghiệp, cơ sở vận chuyển hàng hóa nguy hiểm thuộc danh mục tại Phụ lục I Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa phải thực hiện các quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo quy định tại Nghị định số 42/2020/NĐ-CP và Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động tiền chất công nghiệp và hóa chất N2O trên địa bàn tỉnh Bình Dương nghiêm túc thực hiện các nội dung về quản lý hóa chất theo quy định. Nếu vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

Các doanh nghiệp, cơ sở gửi báo cáo tình hình thực hiện về Sở Công Thương trước ngày 18/8/2021 theo địa chỉ Tầng 8, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương – Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Năng lượng và Kỹ thuật an toàn – Sở Công Thương Bình Dương theo số điện thoại: 02743.822563 hoặc 0947231456 (bà Ngô Thị Hồng Tú) để được hướng dẫn./.


Hồng Tú

Tài liệu đính kèm: Tang_cuong_cong_tac_quan_ly_tien_chat_va_N2O (1).pdf

Lượt xem: 1711

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1010

Tổng truy cập: 8466226