Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2018

Sơ bộ tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 5/2019 (từ ngày 16/5 đến ngày 31/5/2019)

13-06-2019

​Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5/2019 (từ ngày 16/5 đến 31/5/2019) đạt 23,75 tỷ USD, tăng 11,8% (tương ứng tăng 2,51 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 5/2019.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 5/2019 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 5 tháng/2019 đạt 202,68 tỷ USD, tăng 8,8%, tương ứng tăng 16,47 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 128,19 tỷ USD, tăng 6,6% (tương ứng tăng 7,89 tỷ USD);  trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 74,49 tỷ USD, tăng 13% (tương ứng tăng 8,59 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.   

Trong kỳ 2 tháng 5 năm 2019, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 634 triệu USD. Tuy nhiên cán cân thương mại hàng hóa của của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2019 đã thâm hụt 434 triệu USD.

Về xuất khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5/2019 đạt 12,19 tỷ USD, tăng 25,8% (tương ứng tăng 2,5 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 5/2019.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 5/2019 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 5/2019 ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 426 triệu USD, tương ứng tăng 34,1%; hàng dệt may tăng 380 triệu USD, tương ứng tăng 32,3%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 291 triệu USD, tương ứng tăng 17%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 216 triệu USD, tương ứng tăng 33,5%; giày dép các loại tăng 154 triệu USD, tương ứng tăng 19,7%; hàng thủy sản tăng 115 triệu USD, tương ứng tăng 35,3%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 106 triệu USD, tương ứng tăng 32,7%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 102 triệu USD, tương ứng tăng 25,4%...

Như vậy, tính đến hết tháng 5 năm 2019, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 101,12 tỷ USD, tăng 7,1%  tương ứng tăng 6,7 tỷ USD so với 5 tháng/2018.

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 5 tháng/2019 so với cùng kỳ năm 2018

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 5/2019 đạt 8,62 tỷ USD, tăng 31,9%, tương ứng tăng 2,09 tỷ USD so với kỳ 1 tháng 5/2019, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 5 tháng đầu năm 2019 của nhóm các doanh nghiệp này lên 70,07 tỷ USD, tăng 5,6% (tương ứng tăng 3,69 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 69,3% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5/2019 đạt 11,56 tỷ USD, tăng nhẹ 0,1% (tương ứng tăng 14 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 5/2019.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 5/2019 tăng so với kỳ 1 tháng 5/2019 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: xăng dầu các loại tăng 127 triệu USD, tương ứng tăng 65,6%; hạt điều tăng 70 triệu USD, tương ứng tăng 77,9%; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 38 triệu USD, tương ứng tăng 40,8%... Bên cạnh đó có một số mặt hàng biến động giảm là: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 157 triệu USD, tương ứng giảm 7,1%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 91 triệu USD, tương ứng giảm 5,4%; than các loại giảm 54 triệu USD, tương ứng giảm 25%; vải các loại giảm 39 triệu USD, tương ứng giảm 5,6%; đậu tương giảm 38 triệu USD, tương ứng giảm 68,7%...

Như vậy, tính đến hết tháng 5/2019, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 101,56 tỷ USD, tăng 10,6% (tương ứng tăng 9,77 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 5 tháng/2019 so với cùng kỳ năm 2018

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 6,48  tỷ USD, tăng 0,1% (tương ứng tăng 7 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 5/2019, qua đó nâng tổng trị giá nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2019 của nhóm​ các doanh nghiệp này lên 58,12 tỷ USD, tăng 7,8% (tương ứng tăng 4,19 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 57,2% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.