Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Dương tháng 8/2021 giảm 10,9% so tháng trước

31-08-2021

Tháng 8/2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sau quá trình triển khai sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 địa điểm”, đến nay các doanh nghiệp tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại sản xuất các phương án này trong tình hình mới, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh vừa duy trì hoạt động sản xuất; bên cạnh đó, tích cực triển khai tiêm vắc xin cho công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp, khắc phục khó khăn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiêm vắc xin cho công nhân của doanh nghiệp thực hiện phương án “3 tại chỗ”

Nhìn chung, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2021 ước giảm 10,9% so với tháng trước và giảm 12,6% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,3% so với cùng kỳ (so với cùng kỳ: khai khoáng giảm 33,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,4%; sản xuất và phân phối điện tăng 9,2%; cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 5,8%).

Kim Cúc 


Lượt xem: 1479