Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Mời tham gia Hội nghị phổ biến Nghị định số 82/2022/NĐ-CP, Thông tư số 17/2022/TT-BCT và các văn bản pháp luật có liên quan trong lĩnh vực quản lý hóa chất công nghiệp

15-03-2023

Mời tham gia Hội nghị phổ biến Nghị định số 82/2022/NĐ-CP, Thông tư số 17/2022/TT-BCT và các văn bản pháp luật có liên quan trong lĩnh vực quản lý hóa chất công nghiệp

Nhằm giúp các cơ sở hoạt động hóa chất công nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm bắt kịp thời các quy định mới trong quản lý hoá chất công nghiệp, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và các văn bản pháp luật có liên quan trong lĩnh vực quản lý hóa chất công nghiệp.

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương kính mời quý cơ sở cử đại diện tham dự Hội nghị với thông tin cụ thể như sau:

1. Nội dung Hội nghị

- Phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan trong lĩnh vực quản lý hóa chất như: Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất; Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP; Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và các văn bản pháp luật có liên quan trong lĩnh vực quản lý hóa chất.

- Quy chuẩn 05A:2020/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hoá chất nguy hiểm.

Hóa chất nguy hiểm cần phải tăng cường công tác quản lý theo quy định pháp luật

2. Đối tượng tham dự

- Lãnh đạo các cơ sở hoạt động hoá chất nguy hiểm;

- Cán bộ phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở hoạt động hoá chất nguy hiểm.

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian:  08 giờ 00 đến 12 giờ 00 ngày 24/3/2023 (thứ sáu).

- Địa điểm: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương (Hội trường Tầng 1) - Số 28, Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Doanh nghiệp tham dự hội nghị vui lòng đăng ký tham gia (theo mẫu) gửi về Sở Công Thương Bình Dương trước ngày 22/3/2023 về địa chỉ: Tầng 8, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hoặc qua hộp thư điện tử: tunth@binhduong.gov.vn.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ bà Ngô Thị Hồng Tú qua số điện thoại 0947.231.456./.

 

                                                                    


Hữu Thuận – Phòng QLNL&KTAT

Lượt xem: 1986

Thống kê truy cập

Đang truy cập:226

Tổng truy cập: 13419680