Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2018

6 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 12 tỷ USD

10-07-2019

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất – xuất khẩu đã có đơn hàng xuất khẩu đến hết quý III/2019, lượng đơn hàng xuất khẩu cũng tăng trung bình 15% so với cùng kỳ.

Giá xuất khẩu nhìn chung không tăng so với cùng kỳ, trong khi đó nguyên liệu nhập khẩu và trong nước tăng ít từ 3% - 5%, một số nguyên phụ liệu nhập khẩu từ Trung Quốc lại có chiều hướng giảm, do hàng tồn kho của Trung Quốc tăng cao. Từ dịp Tết Nguyên đán đến nay, nguồn lao động phổ thông đang có chiều hướng giảm, gây khó khăn cho việc sản xuất của doanh nghiệp. Dự báo, xuất khẩu sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định trong 6 tháng cuối năm 2019.

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 12 tỷ 845 triệu USD, tăng 13,5% so cùng kỳ, đạt 43,9% so với kế hoạch năm 2019. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 2 tỷ 413 triệu USD, tăng 8,4%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 10 tỷ 432 triệu USD, tăng 14,7% và chiếm tỷ trọng 81,2%.

Riêng tháng 6 năm 2019, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3 tỷ 059 triệu USD, tăng 39,2% so tháng trước và tăng 46,7% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 517 triệu USD, tăng 34,3% so với tháng trước và tăng 32,2% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 2 tỷ 542 triệu USD, tăng 40,2% so với tháng trước và tăng 50% so với cùng kỳ.

Về kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong 6 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ cụ thể như sau: sản phẩm gỗ: ước đạt 1.484 triệu USD, tăng 17%;  hàng dệt may: 1.353,7triệu USD, tăng 15,7%; hàng giày da: 1.435,7 triệu  USD, tăng 12,7%; gốm sứ: 91,1 triệu USD, tăng 7,2%; mủ cao su: 102.263 tấn, tăng 6,4%, v.v…

Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 9 tỷ 423 triệu USD, tăng 7,1% so cùng kỳ, trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7 tỷ 944 triệu USD, tăng 7,8% và chiếm tỷ trọng 84,3%.

Riêng tháng 6 năm 2019, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1 tỷ 951 triệu USD, tăng 6,6% so với tháng trước và 22,2% so cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1 tỷ 647 triệu USD, tăng 6,2% so với tháng trước và tăng 23,7% so cùng kỳ. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ, có 14/15 mặt hàng nhập khẩu chủ yếu tăng so với cùng kỳ, chỉ có 01 mặt hàng giảm là xăng dầu (-54,5%).