Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Ngành Công Thương được hình thành trên cơ sở hợp nhất giữa Bộ Công nghiệp với Bộ Thương mại theo Nghị quyết tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XII, ngày 31-7-2007.

Theo đó, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Sở Công nghiệp với Sở Thương mại tại Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, ngành Công Thương có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Ở mỗi giai đoạn lịch sử ngành Công Thương luôn là ngành kinh tế quan trọng, tạo ra của cải vật chất cung cấp cho nhu cầu xã hội. Mỗi thành công của Cách mạng Việt Nam đều mang đậm dấu ấn thành tích của ngành Công nghiệp và Thương mại Việt Nam qua các thời kỳ.

Cùng với quá trình phát triển chung của ngành Công Thương Việt Nam từ trước khi sáp nhập đến nay, ngành Công Thương Bình Dương cũng phấn đấu trưởng thành và phát triển với nhiều tên gọi khác nhau như:

  * Ngành Thương mại:

- Sau 30/4/1975: được thành lập với tên gọi là “Ty Thương nghiệp Thủ Dầu Một”.

- Năm 1976: sau khi sáp nhập tỉnh Thủ Dầu Một với tỉnh Bình Phước thành tỉnh Sông Bé,  Ty thương nghiệp hai tỉnh cũng sáp nhập lại với tên gọi là “Ty Thương nghiệp Sông Bé”.

- Năm 1980: đổi tên “Ty Thương nghiệp Sông Bé” thành “Sở Thương nghiệp Sông Bé”

- Năm 1990: hợp nhất Ban kinh tế đối ngoại với Sở Thương nghiệp thành “Sở Thương nghiệp Sông Bé” tại Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 13/10/1990 của UBND tỉnh Sông Bé.

- Năm 1991: đổi tên “Sở Thương nghiệp Sông Bé” thành “Sở Thương mại và Du lịch Sông Bé” tại Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 18/9/1991 của UBND tỉnh Sông Bé.

- Năm 1997: sau khi tái lập tỉnh Bình Dương – Bình Phước, đổi tên “Sở Thương mại và Du lịch Sông Bé” thành “Sở Thương mại và Du lịch Bình Dương”.

* Ngành Công nghiệp:

- Sau 30/4/1975: được thành lập với tên gọi là “Ty Công nghiệp Thủ Dầu Một”.

- Năm 1976: sau khi sáp nhập tỉnh Thủ Dầu Một với tỉnh Bình Phước thành tỉnh Sông Bé, đổi tên là “Ty Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Sông Bé”.

- Năm 1980: đổi tên “Ty công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Sông Bé” thành “Sở Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Sông Bé”.

- Năm 1996: đổi tên “Sở Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Sông Bé” thành “Sở Công nghiệp Sông Bé” tại Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 26/4/1996 của UBND tỉnh Sông Bé

- Năm 1997: sau khi tái lập tỉnh Bình Dương – Bình Phước, đổi tên “Sở Công nghiệp Sông Bé” thành “Sở Công nghiệp tỉnh Bình Dương” tại Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 8/3/1997 của UBND tỉnh.

  Đến tháng 3/2008: hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại (giao chức năng quản lý Du lịch về Sở Văn hóa thể thao) và đổi tên thành “Sở Công Thương tỉnh Bình Dương” cho tới nay.

Là một ngành có tầm quan trọng của tỉnh, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công thương, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới, năng lượng tái tạo; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; an toàn thực phẩm; lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; khuyến công, quản lý cụm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

Với chức năng tham mưu quản lý nhà nước 2 lĩnh vực mũi nhọn trong cơ cấu phát triển kinh tế của tỉnh về công nghiệp và thương mại, ngành Công Thương đang cung cấp các sản phẩm thiết yếu cho nền kinh tế như năng lượng, khoáng sản, khí đốt, thép, hoá chất…. và phục vụ tiêu dùng như dệt may, giày dép, thuốc lá, bia, rượu, nước giải khát, thực phẩm. Hoạt động thương mại và dịch vụ không ngừng được phát triển, mạng lưới phân phối ngày càng được mở rộng, nhiều mô hình phân phối văn minh, hiện đại được triển khai phục vụ người tiêu dùng. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng luôn được quan tâm thực hiện. Về phát triển công nghiệp, đã xây dựng và hình thành được một số ngành công nghiệp có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu trong nước, có khả năng cạnh tranh quốc tế, có kim ngạch xuất khẩu cao và đang tiếp tục lớn mạnh như ngành chế biến gỗ, dệt may, giày dép và đồ điện tử.

Giai đoạn tới ngành Công Thương sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trách nhiệm ngày càng nặng nề hơn trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới và yêu cầu phát triển của đất nước. Nhưng với sự quyết tâm, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành. Sở Công Thương tỉnh Bình Dương chắc chắn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn cho phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại hoạt động tốt hơn, có hiệu quả hơn; đặc biệt quan tâm tới các dự án lớn đang triển khai đầu tư và mở rộng sản xuất. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực có tác động thúc đẩy công nghiệp phát triển như: Thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng các Cụm công nghiệp phục vụ phát triển công nghiệp địa phương, nghề và làng nghề, góp phần xây dựng nông thôn mới; phát triển công nghiệp phụ trợ cho các ngành công nghiệp của tỉnh. Tổ chức tốt các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn phục vụ nông dân, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các hoạt động bán hàng hạ giá, khuyến mại...; ưu tiên đầu tư phát triển mạng lưới chợ nông thôn, chợ đầu mối, kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lưu thông, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa thực hiện có hiệu quả các giải pháp chủ yếu về công tác kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung./.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:92

Tổng truy cập: 126074