Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Hoạt động khuyến công – nguồn động lực cho phát triển công nghiệp nông thôn

04-05-2023

Hoạt động khuyến công – nguồn động lực cho phát triển công nghiệp nông thôn

Phát triển công nghiệp nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trong việc tiếp cận các cơ hội phát triển, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần xây dựng nông thôn mới là mục tiêu lâu dài đã được triển khai thực hiện xuyên suốt trong thời gian qua và cần tiếp tục được đẩy mạnh trong giai đoạn mới.

Theo báo cáo tình hình thực hiện Chương trình khuyến công giai đoạn 2018-2022 cho thấy hoạt động khuyến công tỉnh Bình Dương đã được triển khai có hiệu quả, nội dung hỗ trợ gắn với nhu cầu thực tế, tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) đầu tư sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, phát triển bền vững.

Các nội dung như hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuận, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất đã góp phần khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn được sự hỗ trợ của chương trình khuyến công đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, mua sắm máy móc thiết bị hiện đại, tiên tiến, nhằm tăng khả năng cạnh tranh và tạo môi trường làm việc thuận lợi, an toàn cho người lao động.


 Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất cho các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh

Các hoạt động bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; tổ chức hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, đăng ký thương hiệu và đầu tư các phòng trưng bày để giới thiệu quảng bá sản phẩm, …đã giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn chú trọng nâng cao về chất lượng, mẫu mã sản phẩm, hình ảnh, liên kết tiêu thụ từ đó tham gia vào chuỗi cung ứng hiệu quả.