Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Becamex IDC và Cục Xúc tiến thương mại ký bản ghi nhớ tăng cường quan hệ hợp tác

Becamex IDC và Cục Xúc tiến thương mại ký bản ghi nhớ tăng cường quan hệ hợp tác

08/08/2022

Becamex IDC và Cục Xúc tiến thương mại ký bản ghi nhớ tăng cường quan hệ hợp tác
Hội nghị giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư, kinh doanh TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương

Hội nghị giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư, kinh doanh TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương

08/08/2022

Hội nghị giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư, kinh doanh TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương
Lần đầu tiên Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước

Lần đầu tiên Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước

06/08/2022

Lần đầu tiên Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước
Giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư - kinh doanh TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương tới các cơ quan ngoại giao nước ngoài

Giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư - kinh doanh TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương tới các cơ quan ngoại giao nước ngoài

05/08/2022

Giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư - kinh doanh TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương tới các cơ quan ngoại giao nước ngoài
Toàn tỉnh có 57.590 doanh nghiệp đầu tư trong nước

Toàn tỉnh có 57.590 doanh nghiệp đầu tư trong nước

03/08/2022

Toàn tỉnh có 57.590 doanh nghiệp đầu tư trong nước

Thống kê truy cập

Đang truy cập:316

Tổng truy cập: 8214363