Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Mời tham gia Hội chợ chuyên ngành cà phê và tuần lễ văn hóa cà phê Việt năm 2016

Mời tham gia Hội chợ chuyên ngành cà phê và tuần lễ văn hóa cà phê Việt năm 2016

21/09/2016

Mời tham gia Hội chợ chuyên ngành cà phê và tuần lễ văn hóa cà phê Việt năm 2016
Bình Dương tham gia Hội chợ Quốc tế và Những ngày văn hóa Việt Nam – Pháp 2016

Bình Dương tham gia Hội chợ Quốc tế và Những ngày văn hóa Việt Nam – Pháp 2016

19/09/2016

Bình Dương tham gia Hội chợ Quốc tế và Những ngày văn hóa Việt Nam – Pháp 2016
Trung tâm XTTM Bình Dương tham gia Hội chợ triển lãm Công Thương vùng kinh tế Đông Nam Bộ- Tây Ninh 2016

Trung tâm XTTM Bình Dương tham gia Hội chợ triển lãm Công Thương vùng kinh tế Đông Nam Bộ- Tây Ninh 2016

16/09/2016

Trung tâm XTTM Bình Dương tham gia Hội chợ triển lãm Công Thương vùng kinh tế Đông Nam Bộ- Tây Ninh 2016
Mời tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 14 tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIETNAM EXPO 2016)

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 14 tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIETNAM EXPO 2016)

15/09/2016

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 14 tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIETNAM EXPO 2016)
Mời tham dự Hội thảo “Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu âu - Cơ hội, thách thức và các khuyến nghị & Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương – TPP những thông tin cập nhật”

Mời tham dự Hội thảo “Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu âu - Cơ hội, thách thức và các khuyến nghị & Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương – TPP những thông tin cập nhật”

15/09/2016

Mời tham dự Hội thảo “Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu âu - Cơ hội, thách thức và các khuyến nghị & Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương – TPP những thông tin cập nhật”
Mời tham gia Hội chợ Triển lãm liên kết vùng kinh tế Tây Nguyên – Gia Lai 2016

Mời tham gia Hội chợ Triển lãm liên kết vùng kinh tế Tây Nguyên – Gia Lai 2016

29/08/2016

Mời tham gia Hội chợ Triển lãm liên kết vùng kinh tế Tây Nguyên – Gia Lai 2016
Mời tham gia Hội chợ Thương mại - Công nghiệp Vĩnh Long năm 2016

Mời tham gia Hội chợ Thương mại - Công nghiệp Vĩnh Long năm 2016

29/08/2016

Mời tham gia Hội chợ Thương mại - Công nghiệp Vĩnh Long năm 2016
Chương trình Khảo sát tình hình ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2016

Chương trình Khảo sát tình hình ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2016

16/08/2016

Chương trình Khảo sát tình hình ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2016
Mời tham gia Hội chợ Kinh tế Thương mại biên giới Trung – Việt (Hà Khẩu) lần thứ 16 năm 2016

Mời tham gia Hội chợ Kinh tế Thương mại biên giới Trung – Việt (Hà Khẩu) lần thứ 16 năm 2016

16/08/2016

Mời tham gia Hội chợ Kinh tế Thương mại biên giới Trung – Việt (Hà Khẩu) lần thứ 16 năm 2016
Mời tham gia Hội chợ Quốc tế Việt Nam – Pháp 2016

Mời tham gia Hội chợ Quốc tế Việt Nam – Pháp 2016

05/08/2016

Mời tham gia Hội chợ Quốc tế Việt Nam – Pháp 2016
Mời tham gia Hội chợ Triển lãm Công - Thương vùng kinh tế Đông Nam Bộ - Tây Ninh năm 2016

Mời tham gia Hội chợ Triển lãm Công - Thương vùng kinh tế Đông Nam Bộ - Tây Ninh năm 2016

02/08/2016

Mời tham gia Hội chợ Triển lãm Công - Thương vùng kinh tế Đông Nam Bộ - Tây Ninh năm 2016
Họp triển khai chương trình khảo sát ứng dụng thương mại điện tử 2016 tại Bình Dương

Họp triển khai chương trình khảo sát ứng dụng thương mại điện tử 2016 tại Bình Dương

25/07/2016

Họp triển khai chương trình khảo sát ứng dụng thương mại điện tử 2016 tại Bình Dương
Mời tham gia Hội chợ Thương mại Việt Nam - Campuchia 2016

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Việt Nam - Campuchia 2016

13/07/2016

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Việt Nam - Campuchia 2016
Thông tin cần biết về thị trường Azerbaijan

Thông tin cần biết về thị trường Azerbaijan

06/07/2016

Thông tin cần biết về thị trường Azerbaijan
Mời tham gia Hội chợ Quốc tế hàng Công nghiệp Việt Nam 2016 (VIIF 2016)

Mời tham gia Hội chợ Quốc tế hàng Công nghiệp Việt Nam 2016 (VIIF 2016)

30/06/2016

Mời tham gia Hội chợ Quốc tế hàng Công nghiệp Việt Nam 2016 (VIIF 2016)
Mời tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Miền Trung-Tây Nguyên năm 2016 tại Quảng Ngãi

Mời tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Miền Trung-Tây Nguyên năm 2016 tại Quảng Ngãi

28/06/2016

Mời tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Miền Trung-Tây Nguyên năm 2016 tại Quảng Ngãi
Chính sách mới có hiệu lực từ 01/07/2016

Chính sách mới có hiệu lực từ 01/07/2016

28/06/2016

Chính sách mới có hiệu lực từ 01/07/2016
14 thủ tục hành chính mới áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia

14 thủ tục hành chính mới áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia

28/06/2016

14 thủ tục hành chính mới áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia
Khai giảng Lớp tập huấn “Kỹ thuật thực hành Digital Marketing 3.0”

Khai giảng Lớp tập huấn “Kỹ thuật thực hành Digital Marketing 3.0”

25/06/2016

Khai giảng Lớp tập huấn “Kỹ thuật thực hành Digital Marketing 3.0”
Mời tham dự hội thảo Xu hướng áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại trong bối cảnh hội nhập

Mời tham dự hội thảo Xu hướng áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại trong bối cảnh hội nhập

16/06/2016

Mời tham dự hội thảo Xu hướng áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại trong bối cảnh hội nhập
Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến

15/06/2016

Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc Bộ Công Thương

Bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc Bộ Công Thương

09/06/2016

Bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc Bộ Công Thương
Mời tham gia Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 16 AGROVIET 2016

Mời tham gia Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 16 AGROVIET 2016

07/06/2016

Mời tham gia Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 16 AGROVIET 2016
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Magic Show 2016

Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Magic Show 2016

07/06/2016

Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Magic Show 2016
Mời tham dự lớp tập huấn “Kỹ thuật thực hành Digital Marketing 3.0”

Mời tham dự lớp tập huấn “Kỹ thuật thực hành Digital Marketing 3.0”

06/06/2016

Mời tham dự lớp tập huấn “Kỹ thuật thực hành Digital Marketing 3.0”
Tuyên truyền, phổ biến các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh mới

Tuyên truyền, phổ biến các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh mới

30/05/2016

Tuyên truyền, phổ biến các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh mới
Hội nghị giao ban sơ kết công tác xúc tiến thương mại phía Nam 06 tháng đầu năm 2016

Hội nghị giao ban sơ kết công tác xúc tiến thương mại phía Nam 06 tháng đầu năm 2016

30/05/2016

Hội nghị giao ban sơ kết công tác xúc tiến thương mại phía Nam 06 tháng đầu năm 2016
Thông tin về việc tổ chức một số Diễn đàn Doanh nghiệp lớn tại Liên bang Nga trong năm 2016

Thông tin về việc tổ chức một số Diễn đàn Doanh nghiệp lớn tại Liên bang Nga trong năm 2016

27/04/2016

Thông tin về việc tổ chức một số Diễn đàn Doanh nghiệp lớn tại Liên bang Nga trong năm 2016
Mời tham gia các Hội chợ - Triển lãm quốc tế tại Cộng hòa Kazakhstan trong năm 2016

Mời tham gia các Hội chợ - Triển lãm quốc tế tại Cộng hòa Kazakhstan trong năm 2016

27/04/2016

Mời tham gia các Hội chợ - Triển lãm quốc tế tại Cộng hòa Kazakhstan trong năm 2016
Mời tham gia Hội chợ Công Thương Khu vực Nam Trung Bộ - Bình Định 2016

Mời tham gia Hội chợ Công Thương Khu vực Nam Trung Bộ - Bình Định 2016

27/04/2016

Mời tham gia Hội chợ Công Thương Khu vực Nam Trung Bộ - Bình Định 2016

Thống kê truy cập

Đang truy cập:355

Tổng truy cập: 2441564