Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Tháng 10 khai mạc Hội chợ Thương mại Việt Nam-Campuchia 2010

Tháng 10 khai mạc Hội chợ Thương mại Việt Nam-Campuchia 2010

21/09/2010

Tháng 10 khai mạc Hội chợ Thương mại Việt Nam-Campuchia 2010
Thông tin về hội chợ triển lãm Hồ Chí Minh City Expo 2010 tại Campuchia

Thông tin về hội chợ triển lãm Hồ Chí Minh City Expo 2010 tại Campuchia

21/07/2010

Thông tin về hội chợ triển lãm Hồ Chí Minh City Expo 2010 tại Campuchia
Mời tham dự Triển lãm quốc tế hàng công nghiệp lần thứ 04 tại Alger - An-giê-ri

Mời tham dự Triển lãm quốc tế hàng công nghiệp lần thứ 04 tại Alger - An-giê-ri

21/07/2010

Mời tham dự Triển lãm quốc tế hàng công nghiệp lần thứ 04 tại Alger - An-giê-ri
Quảng bá sản phẩm Việt Nam tới thị trường Campuchia

Quảng bá sản phẩm Việt Nam tới thị trường Campuchia

12/07/2010

Quảng bá sản phẩm Việt Nam tới thị trường Campuchia
Chuẩn bị tổ chức Triển lãm – Hội chợ thành tựu kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh tỉnh Bình Dương 05 năm (2006-2010)

Chuẩn bị tổ chức Triển lãm – Hội chợ thành tựu kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh tỉnh Bình Dương 05 năm (2006-2010)

01/06/2010

Chuẩn bị tổ chức Triển lãm – Hội chợ thành tựu kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh tỉnh Bình Dương 05 năm (2006-2010)
Hội chợ Thương mại Quốc tế vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây Nguyên 2010

Hội chợ Thương mại Quốc tế vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây Nguyên 2010

22/04/2010

Hội chợ Thương mại Quốc tế vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây Nguyên 2010
Hội Chợ Quốc Tế Hàng Thủ công mỹ nghệ, Đồ gỗ và Quà Tặng Việt Nam

Hội Chợ Quốc Tế Hàng Thủ công mỹ nghệ, Đồ gỗ và Quà Tặng Việt Nam

04/03/2010

Hội Chợ Quốc Tế Hàng Thủ công mỹ nghệ, Đồ gỗ và Quà Tặng Việt Nam
Mời tham gia Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao và xuất khẩu tại Campuchia

Mời tham gia Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao và xuất khẩu tại Campuchia

03/03/2010

Mời tham gia Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao và xuất khẩu tại Campuchia
Mời doanh nghiệp tham gia hội chợ thuỷ sản

Mời doanh nghiệp tham gia hội chợ thuỷ sản

26/02/2010

Mời doanh nghiệp tham gia hội chợ thuỷ sản