Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Bình Dương - Khai mạc phiên chợ hàng Việt và giới thiệu sản phẩm Thủ công mỹ nghệ truyền thống 2019

Bình Dương - Khai mạc phiên chợ hàng Việt và giới thiệu sản phẩm Thủ công mỹ nghệ truyền thống 2019

04/09/2019

Bình Dương - Khai mạc phiên chợ hàng Việt và giới thiệu sản phẩm Thủ công mỹ nghệ truyền thống 2019
Bình Dương tham gia Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây – Đà Nẵng năm 2019

Bình Dương tham gia Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây – Đà Nẵng năm 2019

30/08/2019

Bình Dương tham gia Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây – Đà Nẵng năm 2019
Mời tham dự Đoàn giao dịch thương mại tại Singapore và Malaysia từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019

Mời tham dự Đoàn giao dịch thương mại tại Singapore và Malaysia từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019

01/08/2019

Mời tham dự Đoàn giao dịch thương mại tại Singapore và Malaysia từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019
Hội chợ Quà tặng cao cấp Singapore 2019 – Singapore Gifts & Premiums Fair 2019

Hội chợ Quà tặng cao cấp Singapore 2019 – Singapore Gifts & Premiums Fair 2019

24/07/2019

Hội chợ Quà tặng cao cấp Singapore 2019 – Singapore Gifts & Premiums Fair 2019
Mời tham dự Diễn đàn Thương mại Việt Nam – EU 2019

Mời tham dự Diễn đàn Thương mại Việt Nam – EU 2019

24/07/2019

Mời tham dự Diễn đàn Thương mại Việt Nam – EU 2019
Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương

24/07/2019

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương
Mời tham gia Hội chợ Magic Show 2019 tại Hoa Kỳ

Mời tham gia Hội chợ Magic Show 2019 tại Hoa Kỳ

10/07/2019

Mời tham gia Hội chợ Magic Show 2019 tại Hoa Kỳ
Triển lãm sản phẩm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VSIF) năm 2019

Triển lãm sản phẩm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VSIF) năm 2019

10/07/2019

Triển lãm sản phẩm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VSIF) năm 2019
Mời doanh nghiệp tham gia Triển lãm sản phẩm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VSIF) năm 2019

Mời doanh nghiệp tham gia Triển lãm sản phẩm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VSIF) năm 2019

10/07/2019

Mời doanh nghiệp tham gia Triển lãm sản phẩm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VSIF) năm 2019
Bình Dương tham gia Hội chợ Công nghiệp – Thương mại Phú Yên năm 2019 nhân kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Phú Yên

Bình Dương tham gia Hội chợ Công nghiệp – Thương mại Phú Yên năm 2019 nhân kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Phú Yên

10/07/2019

Bình Dương tham gia Hội chợ Công nghiệp – Thương mại Phú Yên năm 2019 nhân kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Phú Yên