Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2018

Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2018

24/01/2018

Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2018
Mời tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc 2018 (CIIE 2018)

Mời tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc 2018 (CIIE 2018)

24/01/2018

Mời tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc 2018 (CIIE 2018)
Mời tham dự Hội thảo: “Cộng hòa Cuba – Thị trường tiềm năng của doanh nghiệp Việt Nam”

Mời tham dự Hội thảo: “Cộng hòa Cuba – Thị trường tiềm năng của doanh nghiệp Việt Nam”

18/01/2018

Mời tham dự Hội thảo: “Cộng hòa Cuba – Thị trường tiềm năng của doanh nghiệp Việt Nam”
Mời Tham dự Hội thảo Xúc Tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch Nam Phi

Mời Tham dự Hội thảo Xúc Tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch Nam Phi

15/01/2018

Mời Tham dự Hội thảo Xúc Tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch Nam Phi
Mời tham dự Hội nghị Thượng Đỉnh ngành Da giầy năm 2018

Mời tham dự Hội nghị Thượng Đỉnh ngành Da giầy năm 2018

15/01/2018

Mời tham dự Hội nghị Thượng Đỉnh ngành Da giầy năm 2018
Hội nghị tổng kết công tác Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương năm 2017

Hội nghị tổng kết công tác Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương năm 2017

10/01/2018

Hội nghị tổng kết công tác Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương năm 2017
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Trung tâm Xúc tiến thương mại năm 2017

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Trung tâm Xúc tiến thương mại năm 2017

09/01/2018

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Trung tâm Xúc tiến thương mại năm 2017
Bình Dương tham gia Hội chợ Triển lãm Thương mại Festival hoa Đà Lạt năm 2017

Bình Dương tham gia Hội chợ Triển lãm Thương mại Festival hoa Đà Lạt năm 2017

09/01/2018

Bình Dương tham gia Hội chợ Triển lãm Thương mại Festival hoa Đà Lạt năm 2017
Mời tham gia hội chợ thương mại chào năm mới Thành phố Long Xuyên An Giang năm 2018

Mời tham gia hội chợ thương mại chào năm mới Thành phố Long Xuyên An Giang năm 2018

08/01/2018

Mời tham gia hội chợ thương mại chào năm mới Thành phố Long Xuyên An Giang năm 2018
Mời tham gia Triển lãm “Viet Nam - Expo - Siberia” tại thành phố Novosibirsk

Mời tham gia Triển lãm “Viet Nam - Expo - Siberia” tại thành phố Novosibirsk

08/01/2018

Mời tham gia Triển lãm “Viet Nam - Expo - Siberia” tại thành phố Novosibirsk