Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Miễn phí gian hàng tại triển lãm STYLE 2018 - Thailand

Miễn phí gian hàng tại triển lãm STYLE 2018 - Thailand

02/03/2018

Miễn phí gian hàng tại triển lãm STYLE 2018 - Thailand
Mời tham dự chương trình học tập, khảo sát thực tế tại New Zealand và Australia năm 2018

Mời tham dự chương trình học tập, khảo sát thực tế tại New Zealand và Australia năm 2018

01/03/2018

Mời tham dự chương trình học tập, khảo sát thực tế tại New Zealand và Australia năm 2018
23 -25/4/2018: Hội chợ Thực phẩm thay thế bữa ăn gia đình tại Hàn Quốc

23 -25/4/2018: Hội chợ Thực phẩm thay thế bữa ăn gia đình tại Hàn Quốc

01/03/2018

23 -25/4/2018: Hội chợ Thực phẩm thay thế bữa ăn gia đình tại Hàn Quốc
14-16/3: Triển lãm quốc tế nông nghiệp 3 trong 1 lần đầu tiên tại Việt Nam

14-16/3: Triển lãm quốc tế nông nghiệp 3 trong 1 lần đầu tiên tại Việt Nam

01/03/2018

14-16/3: Triển lãm quốc tế nông nghiệp 3 trong 1 lần đầu tiên tại Việt Nam
Mời tham dự Chương trình Tọa đàm Doanh nghiệp Colombia lần thứ 65

Mời tham dự Chương trình Tọa đàm Doanh nghiệp Colombia lần thứ 65

26/02/2018

Mời tham dự Chương trình Tọa đàm Doanh nghiệp Colombia lần thứ 65
Mời tham dự Hội nghị phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT.

Mời tham dự Hội nghị phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT.

26/02/2018

Mời tham dự Hội nghị phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT.
Mời tham dự chương trình học tập, khảo sát thực tế và tham dự Triển lãm Quốc tế AgriTech 2018 tại Israel

Mời tham dự chương trình học tập, khảo sát thực tế và tham dự Triển lãm Quốc tế AgriTech 2018 tại Israel

06/02/2018

Mời tham dự chương trình học tập, khảo sát thực tế và tham dự Triển lãm Quốc tế AgriTech 2018 tại Israel
28-29/4: Mời tham dự giao lưu và trưng bày sản phẩm tại Lễ hội cà phê lần thứ 4

28-29/4: Mời tham dự giao lưu và trưng bày sản phẩm tại Lễ hội cà phê lần thứ 4

05/02/2018

28-29/4: Mời tham dự giao lưu và trưng bày sản phẩm tại Lễ hội cà phê lần thứ 4
Thông tin về một số Hội chợ dự kiến sẽ được tổ chức tại Ấn Độ năm 2018

Thông tin về một số Hội chợ dự kiến sẽ được tổ chức tại Ấn Độ năm 2018

31/01/2018

Thông tin về một số Hội chợ dự kiến sẽ được tổ chức tại Ấn Độ năm 2018
Mời tham gia Hội chợ thương mại quốc tế lần thứ 28 (VIETNAM EXPO 2018)

Mời tham gia Hội chợ thương mại quốc tế lần thứ 28 (VIETNAM EXPO 2018)

26/01/2018

Mời tham gia Hội chợ thương mại quốc tế lần thứ 28 (VIETNAM EXPO 2018)