Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Thông báo mời nhà thầu thực hiện gói thầu

25-09-2020

Hiện nay, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương đang lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu, cụ thể như sau:

Căn cứ Công văn số 4837/UBND-KTN ngày 26/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện đề án Cơ sở dữ liệu ngành Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Công Thương”;

Căn cứ Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Công Thương”.

Hiện nay, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương đang lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu, cụ thể như sau:

1. Gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

Thời gian thực hiện: 45 ngày; nguồn vốn: quy định tại Khoản 6, Điều 4 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.

2. Gói thầu: Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện: 45 ngày; nguồn vốn: quy định tại Khoản 6, Điều 4 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.

Đề nghị các đơn vị tư vấn có kinh nghiệm thực hiện các gói thầu như trên (trong và ngoài tỉnh), có nhu cầu tham gia vui lòng gửi hồ sơ và báo giá về Sở Công Thương tỉnh Bình Dương chậm nhất vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 01/10/2020 để được tham gia xét chọn. (Lưu ý: một đơn vị tư vấn sẽ không được chọn thực hiện cả 02 gói thầu)

Nhà thầu muốn biết chi tiết thông tin về đề án, vui lòng liên hệ Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Bình Dương (Tầng 8, Tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), điện thoại 0274 3828 351 hoặc 0975 150 525 (Nguyễn Thị Đào) để được hướng dẫn, cung cấp thông tin./.


Tài liệu đính kèm: 2305-TB-SCT.signed.pdf

Lượt xem: 4169

Thống kê truy cập

Đang truy cập:673

Tổng truy cập: 8349696