Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động hóa chất hàng năm

25-06-2020

CMSC Ngày 03/4/2020, Cục Hóa chất, Bộ Công Thương, đã ban hành công văn 282/HC-ATHC về việc thực hiện chế độ báo cáo hoạt động hóa chất hàng năm. Sở Công Thương tỉnh Bình Dương thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh thực hiện nội dung trên. Cụ thể:

Theo khoản 1 Điều 9 Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương đã quy định chi tiết chế độ báo cáo của tổ chức cá nhân. Theo đó, trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp có trách nhiệm báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất của năm trước thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia vận hành tại địa chỉ http://chemicaldata.gov.vn. Các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo có thể bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất theo Điều 28, Điều 29 Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ.

Ngoài ra, các doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện báo cáo hoạt động hóa chất năm 2019 thông qua hệ thống lưu trữ cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia tại địa chỉ www.chemicaldata.gov.vn. Nội dung hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia được đăng tải tại mục Thông báo của hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia.

Trong quá trình thực hiện nếu cần hỗ trợ, các đơn vị liên hệ: bà Phạm Thị Thương Giang, Chuyên viên Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất,  số điện thoại: 0983453038, số fax: 024.22205138, email: giangpt@vcerc.com hoặc Hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia, hotline: 0918953916, email: admin@chemicaldata.gov.vn, website: www.chemicaldata.gov.vn./.  


Hồng Tú

Tài liệu đính kèm: cv-282_cuc-hoa-chat_thuc-hien-che-do-bao-cao-hd-hoa-chat-hang-nampdf.pdf

Lượt xem: 3684

Thống kê truy cập

Đang truy cập:837

Tổng truy cập: 8349068