Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Thông báo về việc gia hạn Giấy phép hoạt động của Văn phòng đại diện

08-04-2016

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương xin thông báo về việc gia hạn Giấy phép hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Căn cứ Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; Căn cứ hồ sơ gia hạn Giấy phép hoạt động Văn phòng đại diện của LIBERTY FURNITURE INDUSTRIES, INC., cụ thể như sau:

♦VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRÚ LIBERTY FURNITURE INDUSTRIES TẠI BÌNH DƯƠNG (Địa chỉ: 88/10 khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương)

- Tên, địa chỉ trụ sở của thương nhân nước ngoài: LIBERTY FURNITURE INDUSTRIES, INC. (Địa chỉ: 6195 Purdue Drive, Atlanta, Gerorgia, USA)

- Giấy phép số: 46 - 000049 do Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 25/11/2010, thời hạn hiệu lực đến ngày 25/11/2015;

- Người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh: REN HUI BING.    

- Nội dung hoạt động: Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, tiến hành các hoạt động nghiên cứu thị trường, các hoạt động xúc tiến và xây dựng các dự án hợp tác đầu tư của LIBERTY FURNITURE INDUSTRIES, INC. tại Việt Nam; Thúc đẩy việc thực hiện các hợp đồng, thoả thuận về lĩnh vực hàng nội thất phù hợp với Luật Pháp Việt Nam đã ký giữa LIBERTY FURNITURE INDUSTRIES, INC. và các đối tác Việt Nam;

- Ngày gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 31/3/2016 và có giá trị đến hết ngày 31/03/2021.    

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương xin thông báo để các cơ quan, cá nhân có liên quan được biết./.


Lượt xem: 104

Thống kê truy cập

Đang truy cập:519

Tổng truy cập: 8576427