Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại: Cần sự phối hợp của nhiều ngành

Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại: Cần sự phối hợp của nhiều ngành

07/07/2019

Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại: Cần sự phối hợp của nhiều ngành
QLTT Bình Dương phát hiện 01 vụ tàng trữ 16 chiếc mô tô, xe máy nghi vấn nhập lậu

QLTT Bình Dương phát hiện 01 vụ tàng trữ 16 chiếc mô tô, xe máy nghi vấn nhập lậu

02/07/2019

QLTT Bình Dương phát hiện 01 vụ tàng trữ 16 chiếc mô tô, xe máy nghi vấn nhập lậu
Bình Dương tiếp tục phát hiện 01 vụ sang chiết hơn 2.000 LPG chai mini trái phép

Bình Dương tiếp tục phát hiện 01 vụ sang chiết hơn 2.000 LPG chai mini trái phép

27/06/2019

Bình Dương tiếp tục phát hiện 01 vụ sang chiết hơn 2.000 LPG chai mini trái phép
Tăng cường kiểm tra, xử lý các vụ buôn lậu thuốc lá

Tăng cường kiểm tra, xử lý các vụ buôn lậu thuốc lá

27/06/2019

Tăng cường kiểm tra, xử lý các vụ buôn lậu thuốc lá
Đề cao vai trò của doanh nghiệp để phát triển nhanh và bền vững

Đề cao vai trò của doanh nghiệp để phát triển nhanh và bền vững

27/06/2019

Đề cao vai trò của doanh nghiệp để phát triển nhanh và bền vững
Thủ tướng chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán NSNN năm 2020

Thủ tướng chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán NSNN năm 2020

27/06/2019

Thủ tướng chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán NSNN năm 2020
Thủ tướng chỉ ra 3 phương châm, 6 nhiệm vụ, giải pháp về hội nhập quốc tế

Thủ tướng chỉ ra 3 phương châm, 6 nhiệm vụ, giải pháp về hội nhập quốc tế

27/06/2019

Thủ tướng chỉ ra 3 phương châm, 6 nhiệm vụ, giải pháp về hội nhập quốc tế
Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể được Bình Dương quan tâm hàng đầu

Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể được Bình Dương quan tâm hàng đầu

27/06/2019

Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể được Bình Dương quan tâm hàng đầu
Doanh nghiệp làm gì để được miễn biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại khi nhập khẩu thép dây, thép cuộn?

Doanh nghiệp làm gì để được miễn biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại khi nhập khẩu thép dây, thép cuộn?

25/06/2019

Doanh nghiệp làm gì để được miễn biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại khi nhập khẩu thép dây, thép cuộn?
Đề xuất hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức gian hàng tham gia triển lãm quốc tế

Đề xuất hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức gian hàng tham gia triển lãm quốc tế

25/06/2019

Đề xuất hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức gian hàng tham gia triển lãm quốc tế