Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Ngành Logistics Việt Nam trước cơ hội và thách thức từ hiệp định EVFTA

Ngành Logistics Việt Nam trước cơ hội và thách thức từ hiệp định EVFTA

08/11/2019

Ngành Logistics Việt Nam trước cơ hội và thách thức từ hiệp định EVFTA
Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động thương mại trên địa bàn

Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động thương mại trên địa bàn

08/11/2019

Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động thương mại trên địa bàn
Quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh

Quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh

01/11/2019

Quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
Áp dụng mức thuế chống bán phá giá cho Hàn Quốc, Trung Quốc

Áp dụng mức thuế chống bán phá giá cho Hàn Quốc, Trung Quốc

29/10/2019

Áp dụng mức thuế chống bán phá giá cho Hàn Quốc, Trung Quốc
Bình Dương phổ biến kiến thức Hội nhập Kinh tế quốc tế cho doanh nghiệp xuất khẩu

Bình Dương phổ biến kiến thức Hội nhập Kinh tế quốc tế cho doanh nghiệp xuất khẩu

25/10/2019

Bình Dương phổ biến kiến thức Hội nhập Kinh tế quốc tế cho doanh nghiệp xuất khẩu
QLTT Bình Dương lập chiến công lớn trong kiểm tra, kiểm soát đường cát nhập lậu

QLTT Bình Dương lập chiến công lớn trong kiểm tra, kiểm soát đường cát nhập lậu

24/10/2019

QLTT Bình Dương lập chiến công lớn trong kiểm tra, kiểm soát đường cát nhập lậu
Chính Phủ đưa ra giải pháp ứng phó trước diễn biến chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

Chính Phủ đưa ra giải pháp ứng phó trước diễn biến chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

18/10/2019

Chính Phủ đưa ra giải pháp ứng phó trước diễn biến chiến tranh thương mại Mỹ - Trung
Bối cảnh mới và đòi hỏi khắt khe với kinh tế tập thể

Bối cảnh mới và đòi hỏi khắt khe với kinh tế tập thể

14/10/2019

Bối cảnh mới và đòi hỏi khắt khe với kinh tế tập thể
Phát triển thương mại điện tử: Cần sự nỗ lực hơn từ các bên

Phát triển thương mại điện tử: Cần sự nỗ lực hơn từ các bên

04/10/2019

Phát triển thương mại điện tử: Cần sự nỗ lực hơn từ các bên
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm

04/10/2019

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm