Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thông báo về việc Hướng dẫn các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp bảo đảm quyền lợi của mình trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Thông báo về việc Hướng dẫn các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp bảo đảm quyền lợi của mình trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

29/08/2016

Thông báo về việc Hướng dẫn các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp bảo đảm quyền lợi của mình trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Thông báo kết quả kiểm tra của Bộ Công Thương về việc chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Thông báo kết quả kiểm tra của Bộ Công Thương về việc chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp bán hàng đa cấp

16/07/2016

Thông báo kết quả kiểm tra của Bộ Công Thương về việc chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp bán hàng đa cấp
Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận sản phẩm CNNT khu vực phía Nam - năm 2016

Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận sản phẩm CNNT khu vực phía Nam - năm 2016

07/07/2016

Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận sản phẩm CNNT khu vực phía Nam - năm 2016
Thông báo về việc cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Thông báo về việc cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

04/07/2016

Thông báo về việc cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH MORINDA Việt Nam

Thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH MORINDA Việt Nam

04/07/2016

Thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH MORINDA Việt Nam
Thông báo về việc cấp mới Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Thông báo về việc cấp mới Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

27/06/2016

Thông báo về việc cấp mới Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
Thông báo mời doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ đăng ký công nghệ chuyển giao từ Hàn Quốc

Thông báo mời doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ đăng ký công nghệ chuyển giao từ Hàn Quốc

25/04/2016

Thông báo mời doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ đăng ký công nghệ chuyển giao từ Hàn Quốc
Thông báo về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Thông báo về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

15/04/2016

Thông báo về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện

08/04/2016

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện
Thông báo về việc gia hạn Giấy phép hoạt động của Văn phòng đại diện

Thông báo về việc gia hạn Giấy phép hoạt động của Văn phòng đại diện

08/04/2016

Thông báo về việc gia hạn Giấy phép hoạt động của Văn phòng đại diện

Thống kê truy cập

Đang truy cập:138

Tổng truy cập: 7133583