Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận sản phẩm CNNT khu vực phía Nam - năm 2016

Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận sản phẩm CNNT khu vực phía Nam - năm 2016

07/07/2016

Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận sản phẩm CNNT khu vực phía Nam - năm 2016
Thông báo về việc cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Thông báo về việc cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

04/07/2016

Thông báo về việc cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH MORINDA Việt Nam

Thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH MORINDA Việt Nam

04/07/2016

Thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH MORINDA Việt Nam
Thông báo về việc cấp mới Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Thông báo về việc cấp mới Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

27/06/2016

Thông báo về việc cấp mới Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
Thông báo mời doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ đăng ký công nghệ chuyển giao từ Hàn Quốc

Thông báo mời doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ đăng ký công nghệ chuyển giao từ Hàn Quốc

25/04/2016

Thông báo mời doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ đăng ký công nghệ chuyển giao từ Hàn Quốc
Thông báo về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Thông báo về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

15/04/2016

Thông báo về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện

08/04/2016

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện
Thông báo về việc gia hạn Giấy phép hoạt động của Văn phòng đại diện

Thông báo về việc gia hạn Giấy phép hoạt động của Văn phòng đại diện

08/04/2016

Thông báo về việc gia hạn Giấy phép hoạt động của Văn phòng đại diện
Thông báo về việc cung cấp thông tin ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Thông báo về việc cung cấp thông tin ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

05/04/2016

Thông báo về việc cung cấp thông tin ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Thông báo xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Thông báo xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

05/04/2016

Thông báo xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
Thông báo cập nhật danh sách các DN sản xuất các hàng hóa trong nước sản xuất được

Thông báo cập nhật danh sách các DN sản xuất các hàng hóa trong nước sản xuất được

28/03/2016

Thông báo cập nhật danh sách các DN sản xuất các hàng hóa trong nước sản xuất được
Thông báo đăng ký kế hoạch năm 2017 thuộc Chương trình Hóa dược

Thông báo đăng ký kế hoạch năm 2017 thuộc Chương trình Hóa dược

28/03/2016

Thông báo đăng ký kế hoạch năm 2017 thuộc Chương trình Hóa dược
Thông báo góp ý, thống nhất nội dung bộ TTHC ngành Công thương tỉnh Bình Dương

Thông báo góp ý, thống nhất nội dung bộ TTHC ngành Công thương tỉnh Bình Dương

15/03/2016

Thông báo góp ý, thống nhất nội dung bộ TTHC ngành Công thương tỉnh Bình Dương
Thông báo v/v hỗ trợ tư vấn Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011

Thông báo v/v hỗ trợ tư vấn Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011

08/01/2016

Thông báo v/v hỗ trợ tư vấn Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011
Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

21/04/2015

Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê

Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê

15/04/2015

Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê
Mời tham dự “Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2015”

Mời tham dự “Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2015”

13/04/2015

Mời tham dự “Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2015”
Doanh nghiệp Úc cần tìm doanh nghiệp Việt Nam

Doanh nghiệp Úc cần tìm doanh nghiệp Việt Nam

13/04/2015

Doanh nghiệp Úc cần tìm doanh nghiệp Việt Nam
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4 năm 2015

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4 năm 2015

03/04/2015

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4 năm 2015
Mời tham dự

Mời tham dự "Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam" năm 2015

03/04/2015

Mời tham dự "Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam" năm 2015

Thống kê truy cập

Đang truy cập:77

Tổng truy cập: 13870