Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Sở Công Thương lấy ý kiến góp ý dự thảo “Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương chỉnh sửa lần 3”

Sở Công Thương lấy ý kiến góp ý dự thảo “Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương chỉnh sửa lần 3”

24/05/2018

Sở Công Thương lấy ý kiến góp ý dự thảo “Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương chỉnh sửa lần 3”
Đường dây nóng

Đường dây nóng

18/04/2018

Đường dây nóng
Thông báo mời tham dự họp góp ý lần 3 về Quy chế phối hợp quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thông báo mời tham dự họp góp ý lần 3 về Quy chế phối hợp quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

11/04/2018

Thông báo mời tham dự họp góp ý lần 3 về Quy chế phối hợp quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Thông báo đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2019

Thông báo đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2019

10/04/2018

Thông báo đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2019
Thông báo về việc thay đổi địa chỉ hòm thư điện tử của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ hòm thư điện tử của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

10/04/2018

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ hòm thư điện tử của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
Thông báo: Khảo sát về tác động và mức độ sẵn sàng cho cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) ngành công thương

Thông báo: Khảo sát về tác động và mức độ sẵn sàng cho cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) ngành công thương

28/03/2018

Thông báo: Khảo sát về tác động và mức độ sẵn sàng cho cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) ngành công thương
Thông báo mời chào hàng in ấn bản tin Công Thương Bình Dương 2018

Thông báo mời chào hàng in ấn bản tin Công Thương Bình Dương 2018

21/03/2018

Thông báo mời chào hàng in ấn bản tin Công Thương Bình Dương 2018
Sở Công Thương Bình Dương triển khai xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2017

Sở Công Thương Bình Dương triển khai xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2017

15/03/2018

Sở Công Thương Bình Dương triển khai xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2017
Bộ Công Thương thông báo đăng ký tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia năm 2018

Bộ Công Thương thông báo đăng ký tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia năm 2018

15/03/2018

Bộ Công Thương thông báo đăng ký tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia năm 2018
Thông báo đăng ký kế hoạch năm 2019 thuộc Chương trình Hóa dược

Thông báo đăng ký kế hoạch năm 2019 thuộc Chương trình Hóa dược

26/02/2018

Thông báo đăng ký kế hoạch năm 2019 thuộc Chương trình Hóa dược