Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Hướng dẫn về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Hướng dẫn về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

27/12/2012

Hướng dẫn về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Cẩn trọng khi giao dịch với khách hàng nước ngoài

Cẩn trọng khi giao dịch với khách hàng nước ngoài

20/12/2012

Cẩn trọng khi giao dịch với khách hàng nước ngoài
Bãi bỏ các quy định về việc cấm, tạm cấm vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa phương

Bãi bỏ các quy định về việc cấm, tạm cấm vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa phương

19/12/2012

Bãi bỏ các quy định về việc cấm, tạm cấm vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa phương
Kể từ ngày 01/01/2013 Nhập khẩu phế liệu phải thực hiện theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT

Kể từ ngày 01/01/2013 Nhập khẩu phế liệu phải thực hiện theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT

03/12/2012

Kể từ ngày 01/01/2013 Nhập khẩu phế liệu phải thực hiện theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT
Phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020.

Phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020.

12/03/2012

Phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020.
Hàng chục doanh nghiệp Ba Lan tìm đối tác kinh doanh Việt Nam

Hàng chục doanh nghiệp Ba Lan tìm đối tác kinh doanh Việt Nam

29/09/2011

Hàng chục doanh nghiệp Ba Lan tìm đối tác kinh doanh Việt Nam
Vốn Đầu tư Tư nhân Đông Nam Á thường niên lần thứ 2 năm 2011 Chuyển đổi trong làn sóng đầu tư – Tăng cường cơ hội đầu tư ở khu vực Đông Nam Á

Vốn Đầu tư Tư nhân Đông Nam Á thường niên lần thứ 2 năm 2011 Chuyển đổi trong làn sóng đầu tư – Tăng cường cơ hội đầu tư ở khu vực Đông Nam Á

21/09/2011

Vốn Đầu tư Tư nhân Đông Nam Á thường niên lần thứ 2 năm 2011 Chuyển đổi trong làn sóng đầu tư – Tăng cường cơ hội đầu tư ở khu vực Đông Nam Á
Bộ Tài chính đề xuất một số loại ôtô có thể được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt

Bộ Tài chính đề xuất một số loại ôtô có thể được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt

31/08/2011

Bộ Tài chính đề xuất một số loại ôtô có thể được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt
Chương trình Đào tạo Doanh nhân EMPRETEC

Chương trình Đào tạo Doanh nhân EMPRETEC

31/08/2011

Chương trình Đào tạo Doanh nhân EMPRETEC
Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu Việt Nam

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu Việt Nam

25/08/2011

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu Việt Nam