Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Mời tham dự Hội thảo “Liên kết để đẩy mạnh hoạt động Xúc tiến thương mại”

Mời tham dự Hội thảo “Liên kết để đẩy mạnh hoạt động Xúc tiến thương mại”

28/11/2014

Mời tham dự Hội thảo “Liên kết để đẩy mạnh hoạt động Xúc tiến thương mại”
Gỡ vướng về thuế và hải quan

Gỡ vướng về thuế và hải quan

18/11/2014

Gỡ vướng về thuế và hải quan
DN Việt Nam vẫn bị động trong các vụ kiện phòng vệ thương mại

DN Việt Nam vẫn bị động trong các vụ kiện phòng vệ thương mại

17/11/2014

DN Việt Nam vẫn bị động trong các vụ kiện phòng vệ thương mại
Doanh nghiệp được trích đến 10% thu nhập để lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ

Doanh nghiệp được trích đến 10% thu nhập để lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ

06/11/2014

Doanh nghiệp được trích đến 10% thu nhập để lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ
Doanh nghiệp phải có tổ chức công đoàn sau 6 tháng được thành lập

Doanh nghiệp phải có tổ chức công đoàn sau 6 tháng được thành lập

06/11/2014

Doanh nghiệp phải có tổ chức công đoàn sau 6 tháng được thành lập
Những điểm mới của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

Những điểm mới của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

06/11/2014

Những điểm mới của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu
Mời doanh nghiệp tham gia Đoàn giao thương và xúc tiến thương mại tại Malaysia

Mời doanh nghiệp tham gia Đoàn giao thương và xúc tiến thương mại tại Malaysia

03/11/2014

Mời doanh nghiệp tham gia Đoàn giao thương và xúc tiến thương mại tại Malaysia
Hội thảo Cải cách Thủ tục Hải quan:

Hội thảo Cải cách Thủ tục Hải quan: "Hải quan - Doanh nghiệp thực thi hiệp định Tạo Thuận lợi Thương mại của WTO"

31/10/2014

Hội thảo Cải cách Thủ tục Hải quan: "Hải quan - Doanh nghiệp thực thi hiệp định Tạo Thuận lợi Thương mại của WTO"
Họp thỏa thuận hướng tuyến đường dây 500kV Đức Hòa – Mỹ Phước đoạn đi qua địa phận tỉnh Bình Dương.

Họp thỏa thuận hướng tuyến đường dây 500kV Đức Hòa – Mỹ Phước đoạn đi qua địa phận tỉnh Bình Dương.

31/10/2014

Họp thỏa thuận hướng tuyến đường dây 500kV Đức Hòa – Mỹ Phước đoạn đi qua địa phận tỉnh Bình Dương.
Bãi bỏ 9 loại chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan

Bãi bỏ 9 loại chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan

17/10/2014

Bãi bỏ 9 loại chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:98

Tổng truy cập: 13946