Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
STT Tên lịch làm việc Thời gian
1 Lịch làm việc tuần lễ thứ 39: từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020 từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020
2 Lịch làm việc tuần lễ thứ 38: từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020 từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020
3 Lịch làm việc tuần lễ thứ 37: từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020 từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020
4 Lịch làm việc tuần lễ thứ 36: từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020 Từ ngày 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020
5 Lịch làm việc tuần lễ thứ 35: từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020 từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020
6 Lịch làm việc tuần lễ thứ 34: từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020 từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020
7 Lịch làm việc tuần lễ thứ 33: từ ngày 08/8/2020 đến ngày 16/8/2020 từ ngày 08/8/2020 đến ngày 16/8/2020
8 Lịch làm việc tuần lễ thứ 32: từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020 từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020
9 Lịch làm việc tuần lễ thứ 31: từ ngày 27/7/2020 đến ngày 02/8/2020 từ ngày 27/7/2020 đến ngày 02/8/2020
10 Lịch làm việc tuần lễ thứ 30: từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020 từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020
11 Lịch làm việc tuần lễ thứ 29: từ ngày 13/7/2020 đến ngày 19/7/2020 từ ngày 13/7/2020 đến ngày 19/7/2020
12 Lịch làm việc tuần lễ thứ 28: từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020 từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020
13 Lịch làm việc tuần lễ thứ 27: từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020 từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020
14 Lịch làm việc tuần lễ thứ 26: từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020 từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020
15 Lịch làm việc tuần lễ thứ 25: từ ngày 15/6 đến ngày 21/6/2020 từ ngày 15/6 đến ngày 21/6/2020
16 Lịch làm việc tuần lễ thứ 24: từ ngày 08/06/2020 đến ngày 14/06/2020 từ ngày 08/06/2020 đến ngày 14/06/2020
17 Lịch làm việc tuần lễ thứ 23: từ ngày 01/06/2020 đến ngày 07/06/2020 từ ngày 01/06/2020 đến ngày 07/06/2020
18 Lịch làm việc tuần lễ thứ 22: từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020 từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020
19 Lịch làm việc tuần lễ thứ 21: từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020 từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020
20 Lịch làm việc tuần lễ thứ 20: từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020 từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020

Thống kê truy cập

Đang truy cập:83

Tổng truy cập: 291693