Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Áp dụng giá điện mặt trời mới từ 22/5/2020

Áp dụng giá điện mặt trời mới từ 22/5/2020

07/04/2020

Áp dụng giá điện mặt trời mới từ 22/5/2020
Nguồn vốn khuyến công: Hỗ trợ công nghiệp tại huyện Phú Giáo

Nguồn vốn khuyến công: Hỗ trợ công nghiệp tại huyện Phú Giáo

16/12/2019

Nguồn vốn khuyến công: Hỗ trợ công nghiệp tại huyện Phú Giáo
Sản xuất sạch hơn: Mục tiêu hướng đến của doanh nghiệp công nghiệp

Sản xuất sạch hơn: Mục tiêu hướng đến của doanh nghiệp công nghiệp

01/10/2019

Sản xuất sạch hơn: Mục tiêu hướng đến của doanh nghiệp công nghiệp
Bình Dương tham gia Triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019 tại thành phố Hà Nội

Bình Dương tham gia Triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019 tại thành phố Hà Nội

30/09/2019

Bình Dương tham gia Triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019 tại thành phố Hà Nội
Tôn vinh 110 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019

Tôn vinh 110 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019

23/09/2019

Tôn vinh 110 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019
Khuyến công Bình Dương nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy bắn tia lửa điện trong gia công cơ khí”

Khuyến công Bình Dương nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy bắn tia lửa điện trong gia công cơ khí”

04/09/2019

Khuyến công Bình Dương nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy bắn tia lửa điện trong gia công cơ khí”
Khuyến công Bình Dương nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất gạch không nung”

Khuyến công Bình Dương nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất gạch không nung”

04/09/2019

Khuyến công Bình Dương nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất gạch không nung”
Khuyến công Bình Dương nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy quang phổ phát xạ trong sản xuất sản phẩm cơ khí”

Khuyến công Bình Dương nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy quang phổ phát xạ trong sản xuất sản phẩm cơ khí”

06/08/2019

Khuyến công Bình Dương nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy quang phổ phát xạ trong sản xuất sản phẩm cơ khí”
Khuyến công Bình Dương nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy cắt Plasma CNC trong sản xuất nồi hơi công nghiệp”

Khuyến công Bình Dương nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy cắt Plasma CNC trong sản xuất nồi hơi công nghiệp”

06/08/2019

Khuyến công Bình Dương nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy cắt Plasma CNC trong sản xuất nồi hơi công nghiệp”
HĐND tỉnh khóa IX, Kỳ họp thứ 10: Thông qua Nghị quyết quy định các nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương

HĐND tỉnh khóa IX, Kỳ họp thứ 10: Thông qua Nghị quyết quy định các nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương

30/07/2019

HĐND tỉnh khóa IX, Kỳ họp thứ 10: Thông qua Nghị quyết quy định các nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Khuyến công Bình Dương nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất ống gió xoắn dạng tròn”

Khuyến công Bình Dương nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất ống gió xoắn dạng tròn”

30/07/2019

Khuyến công Bình Dương nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất ống gió xoắn dạng tròn”
Sở Công thương Bình Dương tham gia Hội chợ Công thương khu vực phía Nam năm 2019 tại thành phố Vũng Tàu

Sở Công thương Bình Dương tham gia Hội chợ Công thương khu vực phía Nam năm 2019 tại thành phố Vũng Tàu

19/07/2019

Sở Công thương Bình Dương tham gia Hội chợ Công thương khu vực phía Nam năm 2019 tại thành phố Vũng Tàu
Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ X năm 2019

Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ X năm 2019

18/07/2019

Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ X năm 2019
Bình Dương ưu tiên phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ

Bình Dương ưu tiên phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ

18/07/2019

Bình Dương ưu tiên phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ
Bộ Công Thương: Hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn qua chính sách khuyến công

Bộ Công Thương: Hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn qua chính sách khuyến công

02/07/2019

Bộ Công Thương: Hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn qua chính sách khuyến công
Sở Công thương: Phát huy hiệu quả tích cực từ “vốn mồi” kinh phí khuyến công

Sở Công thương: Phát huy hiệu quả tích cực từ “vốn mồi” kinh phí khuyến công

07/06/2019

Sở Công thương: Phát huy hiệu quả tích cực từ “vốn mồi” kinh phí khuyến công
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp tổ chức Đoàn học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công tại tỉnh Ninh Thuận.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp tổ chức Đoàn học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công tại tỉnh Ninh Thuận.

30/05/2019

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp tổ chức Đoàn học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công tại tỉnh Ninh Thuận.
Hội nghị tập huấn chính sách Khuyến công tại huyện Dầu Tiếng

Hội nghị tập huấn chính sách Khuyến công tại huyện Dầu Tiếng

20/05/2019

Hội nghị tập huấn chính sách Khuyến công tại huyện Dầu Tiếng
Bộ Công Thương: Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019

Bộ Công Thương: Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019

14/05/2019

Bộ Công Thương: Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019
Bình Dương: Hiệu quả đáng ghi nhận từ cộng tác viên hoạt động khuyến công

Bình Dương: Hiệu quả đáng ghi nhận từ cộng tác viên hoạt động khuyến công

09/05/2019

Bình Dương: Hiệu quả đáng ghi nhận từ cộng tác viên hoạt động khuyến công
Sở Công Thương Bình Dương tham dự Hội nghị sơ kết Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014-2018

Sở Công Thương Bình Dương tham dự Hội nghị sơ kết Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014-2018

03/05/2019

Sở Công Thương Bình Dương tham dự Hội nghị sơ kết Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014-2018
Khuyến công Bình Dương nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất máy phát điện”

Khuyến công Bình Dương nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất máy phát điện”

05/01/2019

Khuyến công Bình Dương nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất máy phát điện”
Khuyến công Bình Dương: Nghiệm thu đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị cho Hộ kinh doanh Phú Mộc Lan và Cơ sở thớt gỗ Thanh Điền

Khuyến công Bình Dương: Nghiệm thu đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị cho Hộ kinh doanh Phú Mộc Lan và Cơ sở thớt gỗ Thanh Điền

28/12/2018

Khuyến công Bình Dương: Nghiệm thu đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị cho Hộ kinh doanh Phú Mộc Lan và Cơ sở thớt gỗ Thanh Điền
Khuyến Công Bình Dương: tổ chức Hội nghị mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất than viên nén, than hoạt tính từ gáo dừa

Khuyến Công Bình Dương: tổ chức Hội nghị mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất than viên nén, than hoạt tính từ gáo dừa

11/12/2018

Khuyến Công Bình Dương: tổ chức Hội nghị mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất than viên nén, than hoạt tính từ gáo dừa
Khuyến công Bình Dương nghiệm thu đề án Hỗ trợ máy khoan cắt gỗ tự động trong sản xuất chế biến gỗ

Khuyến công Bình Dương nghiệm thu đề án Hỗ trợ máy khoan cắt gỗ tự động trong sản xuất chế biến gỗ

09/12/2018

Khuyến công Bình Dương nghiệm thu đề án Hỗ trợ máy khoan cắt gỗ tự động trong sản xuất chế biến gỗ
Khuyến công Bình Dương: nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng cụm máy móc thiết bị trong sản xuất, gia công sản phẩm mộc sơn mài”

Khuyến công Bình Dương: nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng cụm máy móc thiết bị trong sản xuất, gia công sản phẩm mộc sơn mài”

28/11/2018

Khuyến công Bình Dương: nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng cụm máy móc thiết bị trong sản xuất, gia công sản phẩm mộc sơn mài”
​Trung tâm Khuyến công: Nghiệm thu đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị năm 2018

​Trung tâm Khuyến công: Nghiệm thu đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị năm 2018

05/10/2018

​Trung tâm Khuyến công: Nghiệm thu đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị năm 2018
Thông tư số 17: Những điểm mới về tạm ứng kinh phí khuyến công quốc gia

Thông tư số 17: Những điểm mới về tạm ứng kinh phí khuyến công quốc gia

19/09/2018

Thông tư số 17: Những điểm mới về tạm ứng kinh phí khuyến công quốc gia
Thuận An: Tôn vinh và trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Thuận An: Tôn vinh và trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

11/09/2018

Thuận An: Tôn vinh và trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ IX năm 2018 tại Đồng Tháp

Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ IX năm 2018 tại Đồng Tháp

31/08/2018

Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ IX năm 2018 tại Đồng Tháp
Liên kết phát triển ngành công thương phát huy thế mạnh của vùng

Liên kết phát triển ngành công thương phát huy thế mạnh của vùng

29/08/2018

Liên kết phát triển ngành công thương phát huy thế mạnh của vùng
Khuyến công Bình Dương: tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm tại Đắk Nông

Khuyến công Bình Dương: tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm tại Đắk Nông

16/08/2018

Khuyến công Bình Dương: tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm tại Đắk Nông
Hội nghị về phát triển chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu: Thủ tướng đặt hàng ngành xuất khẩu gỗ 2 con số

Hội nghị về phát triển chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu: Thủ tướng đặt hàng ngành xuất khẩu gỗ 2 con số

09/08/2018

Hội nghị về phát triển chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu: Thủ tướng đặt hàng ngành xuất khẩu gỗ 2 con số
Bình Dương tham gia Hội chợ, Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2018 tại Phú Yên

Bình Dương tham gia Hội chợ, Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2018 tại Phú Yên

20/07/2018

Bình Dương tham gia Hội chợ, Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2018 tại Phú Yên
Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ IX năm 2018 tại Phú Yên

Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ IX năm 2018 tại Phú Yên

20/07/2018

Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ IX năm 2018 tại Phú Yên
Khuyến công Bình Dương: Tiếp và làm việc với đoàn học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công từ tỉnh Thái Bình

Khuyến công Bình Dương: Tiếp và làm việc với đoàn học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công từ tỉnh Thái Bình

10/07/2018

Khuyến công Bình Dương: Tiếp và làm việc với đoàn học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công từ tỉnh Thái Bình
​Sở Công Thương Bình Dương: Tiếp và làm việc với đoàn học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công tỉnh Vĩnh Long

​Sở Công Thương Bình Dương: Tiếp và làm việc với đoàn học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công tỉnh Vĩnh Long

26/06/2018

​Sở Công Thương Bình Dương: Tiếp và làm việc với đoàn học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công tỉnh Vĩnh Long
Quy định mới về quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công

Quy định mới về quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công

18/06/2018

Quy định mới về quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công
Khuyến công Bình Dương: Tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng hệ thống cổng trục dầm đôi trong sản xuất chân vịt tàu thủy”

Khuyến công Bình Dương: Tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng hệ thống cổng trục dầm đôi trong sản xuất chân vịt tàu thủy”

18/06/2018

Khuyến công Bình Dương: Tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng hệ thống cổng trục dầm đôi trong sản xuất chân vịt tàu thủy”
Khuyến công Bình Dương: Tổ chức đoàn khảo sát, liên kết kiếm nguồn nguyên liệu, đơn vị gia công sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, đan mây tre lá tại tỉnh Trà Vinh và tỉnh Kiên Giang

Khuyến công Bình Dương: Tổ chức đoàn khảo sát, liên kết kiếm nguồn nguyên liệu, đơn vị gia công sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, đan mây tre lá tại tỉnh Trà Vinh và tỉnh Kiên Giang

18/06/2018

Khuyến công Bình Dương: Tổ chức đoàn khảo sát, liên kết kiếm nguồn nguyên liệu, đơn vị gia công sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, đan mây tre lá tại tỉnh Trà Vinh và tỉnh Kiên Giang
Trung tâm Khuyến công: Tiếp và làm việc với đoàn học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công từ tỉnh Lâm Đồng

Trung tâm Khuyến công: Tiếp và làm việc với đoàn học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công từ tỉnh Lâm Đồng

13/06/2018

Trung tâm Khuyến công: Tiếp và làm việc với đoàn học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công từ tỉnh Lâm Đồng
Trung tâm Khuyến công: tổ chức về nguồn Địa đạo Tam giác sắt Tây Nam Bến Cát

Trung tâm Khuyến công: tổ chức về nguồn Địa đạo Tam giác sắt Tây Nam Bến Cát

06/06/2018

Trung tâm Khuyến công: tổ chức về nguồn Địa đạo Tam giác sắt Tây Nam Bến Cát
Sở Công Thương: học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công tại tỉnh Long An và Hậu Giang

Sở Công Thương: học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công tại tỉnh Long An và Hậu Giang

23/05/2018

Sở Công Thương: học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công tại tỉnh Long An và Hậu Giang
Để có nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: Doanh nghiệp phải chủ động hơn

Để có nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: Doanh nghiệp phải chủ động hơn

23/05/2018

Để có nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: Doanh nghiệp phải chủ động hơn
Bình Dương: xét chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh Lần IV - năm 2018

Bình Dương: xét chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh Lần IV - năm 2018

15/05/2018

Bình Dương: xét chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh Lần IV - năm 2018
19 sản phẩm đạt giải sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018

19 sản phẩm đạt giải sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018

14/05/2018

19 sản phẩm đạt giải sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018
Hội thảo lấy ý kiến đóng góp các văn bản quy phạm pháp luật về Khuyến công

Hội thảo lấy ý kiến đóng góp các văn bản quy phạm pháp luật về Khuyến công

07/05/2018

Hội thảo lấy ý kiến đóng góp các văn bản quy phạm pháp luật về Khuyến công
Bình Dương: 27 sản phẩm đủ điều kiện được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018

Bình Dương: 27 sản phẩm đủ điều kiện được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018

26/04/2018

Bình Dương: 27 sản phẩm đủ điều kiện được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018
Họp cộng tác viên Khuyến công năm 2018

Họp cộng tác viên Khuyến công năm 2018

16/03/2018

Họp cộng tác viên Khuyến công năm 2018
Chi bộ 3 – Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp kết nạp Đảng viên mới

Chi bộ 3 – Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp kết nạp Đảng viên mới

12/02/2018

Chi bộ 3 – Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp kết nạp Đảng viên mới